Sociaal huren

Wat? 

Het Welzijnshuis informeert je over de voorwaarden voor het huren van een sociale woning en verwijst je door naar de juiste instanties, waar je je kan inschrijven voor het huren van een sociale woning:

Sociaal Verhuurkantoor Regio Roeselare vzw (SVK)
Motestraat 14
8800 Roeselare
051 35 68 86

Zitdagen van het SVK in het Welzijnshuis:
maandag: van 8.30 u. tot 12u. en van 13 u. tot 16.30 u.
dinsdag en woensdag: van 13 u. tot 16.30 u.

Sociale Huisvestingsmaatschappij De Mandel
Groenestraat 224
8800 Roeselare
051 23 35 00

Openingsuren:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 u. - 12 u. (op woensdag gesloten).
maandag ook van 13 u. – 17.45 u.
donderdag ook van 13 u. - 16 u.

 

 

Voorwaarden: 

Je moet steeds voldoen aan een aantal voorwaarden (o.a. inkomen), vooraleer je op het kandidatenregister ingeschreven kan worden. De voorwaarden verschillen naargelang de sociale verhuurder.

Hoe? 

De te volgen procedures vind je telkens op de website van de desbetreffende sociale verhuurder.

Wat meebrengen? 

Alle info vind je terug op de website van de desbetreffende sociale verhuurder.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?