Lokale Adviescommissie Fluvius (LAC)

Wat? 

Als je er niet in slaagt om je facturen bij een commerciële energieleverancier (bv. Luminus, Electrabel,...) te betalen, zal deze leverancier de leveringen stopzetten en je wordt gedropt.

Als je er niet tijdig in slaagt om een nieuwe aansluiting te bekomen bij een andere commerciële leverancier word je automatisch aangesloten bij de sociale energieleverancier Fluvius. Indien je er ook niet in slaagt om je facturen van Fluvius tijdig en correct te betalen, hebben zij de mogelijkheid om je levering volledig af te sluiten. Vooraleer zij dit kunnen doen, moet er advies gevraagd worden aan de Lokale Adviescommissie (LAC). OCMW Roeselare is voorzitter van de LAC Fluvius.

Indien voorkomend zal Fluvius je naam doorgeven aan OCMW Roeselare die je per brief zal uitnodigen voor de LAC- zitting. Voorafgaandelijk aan de zitting zal een maatschappelijk werker samen met jou zoeken naar de meest passende oplossing zodat de levering van elektriciteit en/of gas gevrijwaard blijft. Indien er voor de zitting van de LAC geen oplossing kan worden gevonden, zal er tijdens de zitting een beslissing genomen worden. Deze beslissing kan de plaatsing van een budgetmeter, een vermogensbegrenzer, een afbetalingsplan maar ook een afsluiting of een heraansluiting zijn.

Het is altijd de bedoeling om met alle betrokken partijen tot een oplossing te komen. De LAC gaat uit van het basisprincipe dat elke persoon recht heeft op een minimale en ononderbroken levering van gas en elektriciteit voor huishoudelijk gebruik om menswaardig te kunnen leven.

Voorwaarden: 

Fluvius moet de Lokale Adviescommissie (LAC) toestemming vragen om je af te sluiten van elektriciteit en /of aardgas:

 • • Als je een afbetalingsplan weigert of niet naleeft.
 • • Als Fluvius geen toegang krijgt tot de ruimte van de meter of budgetmeter voor plaatsing, inschakeling, controle van de meter of opname van de meterstand.
 • • Als Fluvius geen toegang krijgt tot de ruimte van de budgetmeter om de stroombegrenzer te kunnen uitschakelen.
 • • Als het leveringscontract werd opgezegd om een andere reden dan wanbetaling en je geen leveringscontract met een andere energieleverancier hebt gesloten.

Zelf kan je ook een verzoek sturen aan de LAC om heraangesloten te worden. Dit kan alleen als de reden voor afsluiting niet langer geldt en Fluvius een verzoek tot heraansluiting heeft geweigerd.

Hoe? 
 1. Brief naar de LAC
  Fluvius stuurt een brief naar de Lokale Adviescommissie (LAC) met het verzoek om de verbruiker te mogen afsluiten.
  Ook jij kan naar de LAC een brief sturen met een verzoek tot heraansluiting als de reden voor de afsluiting niet langer geldt en Fluvius een heraansluiting toch heeft geweigerd.
  De LAC neemt dan contact op met Fluvius.
   
 2. Sociaal onderzoek
  OCMW Roeselare neemt contact op met jou. Als het probleem nog opgelost raakt vóór de LAC-zitting,  moet je niet naar de vergadering komen.
   
 3. Uitnodiging
  De LAC stuurt je een brief met een uitnodiging om naar de LAC-zitting te komen. Je mag je op de vergadering laten bijstaan of vertegenwoordigen door iemand anders (familielid, raadsman, buurtwerker of andere vertrouwenspersoon).
   
 4. LAC-vergadering
  Op de LAC-zitting wordt de situatie besproken. Je hebt het recht om gehoord te worden op de zitting. Op de zitting nemen de leden van de LAC een beslissing. Alle leden moeten het eens zijn over de beslissing. Vaak geldt de beslissing alleen onder bepaalde voorwaarden. Zolang er geen unanieme beslissing is, mag Fluvius niet afsluiten.
   
 5. Brief met beslissing
  Jij en Fluvius krijgen een brief waarin staat wat de LAC beslist heeft.
Wat meebrengen? 

Als je uitgenodigd wordt naar een zitting van de Lokale Adviescommissie is het vooral belangrijk dat je effectief aanwezig bent zodat er samen kan gezocht worden naar de meest passende oplossing. Je mag altijd iemand ter ondersteuning meebrengen of je laten vertegenwoordigen door een derde.

Prijs? 

De bemiddeling door de LAC en eventuele begeleiding door het OCMW is gratis

Uitzonderingen: 

In deze gevallen kan Fluvius je afsluiten zonder advies te vragen aan de LAC:

 • • Als de woning niet bewoond is.
 • • Als je fraude hebt gepleegd en niet toelaat dat de situatie wordt rechtgezet.
 • • Als de toestand onveilig is (gevaar voor brand, elektrocutie, enz).
 • • Als je verhuisd bent en de verhuis niet goed geregeld hebt.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?