Advies voor verhuurders

Wat? 

Op deze pagina vind je als verhuurder heel wat antwoorden op jouw vragen. Of bekijk dit zakboekje voor de verhuurder voor meer informatie.

Woningkwaliteit

Wil je weten aan welke kwaliteitsvereisten de woning die je verhuurt, moet voldoen? Elke huurwoning moet voldoen aan de minimale veiligheid-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals omschreven in de Vlaamse Wooncode. Via het technisch verslag van Wonen Vlaanderen kan je nagaan of jouw woning hieraan voldoet. Op de website van Wonen Vlaanderen vind je eveneens interessante info over het huurgarantiefonds, inschatten van een huurprijs, …

Voldoet de woning aan de kwaliteitsvereisten? Dan kan de dienst Wonen op jouw vraag een conformiteitsattest afleveren. Met dit conformiteitsattest kan je aantonen dat de woning niet (meer) ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen. Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners (maximale woningbezetting) vermeld. Deze bezettingsnorm vermeld je best in de huurovereenkomst.

Leegstand

Staat de woning leeg en wil je leegstandsbelasting vermijden? Dan kunnen wij jou advies geven over mogelijke oplossingen.

Verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor

Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) Regio Roeselare huurt woningen op de privémarkt en verhuurt deze aan een doelgroep die het op de private huurmarkt erg moeilijk heeft om een kwalitatieve woning te huren. De SVK-formule biedt tal van voordelen voor zowel eigenaar als huurder. De eigenaar verhuurt aan het SVK binnen het wettelijk kader van de woninghuurwet. Bovendien kan je mogelijks genieten van een fiscaal voordeel en renovatiepremies.

Als eigenaar of verhuurder steek je veel tijd, energie en kennis in het beheer van jouw huurwoning. Wil je dat liever niet (meer) zelf doen, dan kan het SVK dat van jou overnemen. Het SVK zorgt voor:

 • de keuze van de huurder en het huurcontract
 • de opmaak van de plaatsbeschrijving en andere administratieve handelingen
 • de brandverzekering
 • de stipte betaling van de huur, ook als de woning niet verhuurd is of als de huurder niet heeft betaald
 • de organisatie van eventuele herstellings- en onderhoudswerken voor rekening van de huurder
 • de begeleiding van de huurder, indien nodig
 • het toezicht op het onderhoud van de woning
   

Bijkomende voordelen:

 • enkel belasting op het kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten
 • geen risico op langdurige en lastige gerechtelijke procedures
 • garantie dat je jouw woning op het einde van de overeenkomst weer in de oorspronkelijke staat terugkrijgt (rekening houdend met de normale slijtage)
 • recht op premies
 • samenwerking met een professionele partner

Renovatiewerken

Wil je renovatiewerken uitvoeren aan de woning en wil je weten of je in aanmerking komt voor premies? Dan kan je terecht bij de dienst Wonen.

Wil je weten of je een vergunning of een attest nodig hebt, en welke? Dienst Omgevingsvergunningen zal jou graag verder helpen.

Waar kan ik als verhuurder terecht met vragen?

Heb je vragen over de huurovereenkomst, de rechten en plichten van de verhuurder? Dan kan je terecht bij de dienst Wonen.

Is jouw vraag te juridisch van aard, dan verwijst de dienst Wonen je door naar de Verenigde Eigenaars. Je kunt ook terecht bij het Vredegerecht. De Verenigde Eigenaars (voorheen het Algemeen eigenaarssyndicaat) verleent eigenaar-verhuurders info en juridisch advies over de huurwetgeving. Na lidmaatschap kun je via de telefoon advies krijgen.

In het Vredegerecht Roeselare kun je als (ver)huurder terecht voor juridische eerstelijnsbijstand: 051 26 92 20.

(Private) verhuurders uit Roeselare kunnen terecht bij de dienst Wonen van Stad Roeselare. Verhuurders op grondgebied Hooglede, Lichtervelde, Moorslede en Staden kunnen terecht bij de Woondienst Regio Roeselare.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?