Advies voor verhuurders

Wat? 

Heb je vragen over de woning die je verhuurt of wil verhuren?

 • De kwaliteit van de woning.
 • De maximale bezetting van de woning
 • Problemen met de huurders (bv. vervuiling van de woning, …)
 • Leegstand
 • Renovatiewerken

 

 • Wil je weten aan welke kwaliteitsvereisten de woning die je verhuurt, moet voldoen?
  Elke huurwoning moet voldoen aan de minimale veiligheid-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten zoals omschreven in de Vlaamse Wooncode.
  Via het technisch verslag van Wonen Vlaanderen kan je nagaan of jouw woning hieraan voldoet.
  Op de website van Wonen Vlaanderen vind je eveneens interessante info over het huurgarantiefonds, inschatten van een huurprijs, …:
   
 • Voldoet de woning aan de kwaliteitsvereisten? Dan kan de dienst Wonen op jouw vraag een conformiteitsattest afleveren.
  Met dit conformiteitsattest kan je aantonen dat de woning niet (meer) ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan de kwaliteitsnormen.
  Op het attest wordt ook het maximum aantal toegelaten bewoners (maximale woningbezetting) vermeld.
  Deze bezettingsnorm vermeld je best in de huurovereenkomst.
   
 • Staat de woning leeg en wil je leegstandsbelasting vermijden?
  Dan kunnen wij jou advies geven over mogelijke oplossingen.
  - Verhuren via SVK:
     Het SVK Regio Roeselare huurt woningen op de privémarkt en verhuurt deze aan een doelgroep die het op de private huurmarkt erg moeilijk heeft om een kwalitatieve woning te huren. De SVK-
     formule biedt tal van voordelen voor zowel eigenaar als huurder.
     De eigenaar verhuurt aan het SVK binnen het wettelijk kader van de woninghuurwet. Bovendien kan je mogelijks genieten van een fiscaal voordeel en renovatiepremies.
     Als eigenaar of verhuurder steek je veel tijd, energie en kennis in het beheer van jouw huurwoning. Wil je dat liever niet (meer) zelf doen, dan kan het SVK dat van jou
     overnemen.
     Het SVK zorgt voor:
     - de keuze van de huurder en het huurcontract
     - de opmaak van de plaatsbeschrijving en andere administratieve handelingen
     - de brandverzekering
     - de stipte betaling van de huur, ook als de woning niet verhuurd is of als de huurder niet heeft betaald
     - de organisatie van eventuele herstellings- en onderhoudswerken voor rekening van de huurder
     - de begeleiding van de huurder, indien nodig
     - het toezicht op het onderhoud van de woning
     
     Bijkomende voordelen:
     - enkel belasting op het kadastraal inkomen en niet op de werkelijke huurinkomsten
     - geen risico op langdurige en lastige gerechtelijke procedures
     - garantie dat je jouw woning op het einde van de overeenkomst weer in de oorspronkelijke staat terugkrijgt (rekening houdend met de normale slijtage)
     - recht op premies
     - samenwerking met een professionele partner
   
 • Wil je renovatiewerken uitvoeren aan de woning en wil je weten of
  - je in aanmerking komt voor premies? Dan kan je terecht bij dienst Openbaar domein en woonpremies
  - je een vergunning of een attest nodig hebt? Dienst Omgeving zal jou graag verder helpen. 
 • Heb je vragen over de huurovereenkomst, de rechten en plichten van de (ver)huurder?
  Dan kan je terecht bij het Welzijnshuis.
   
 • Indien jouw vraag te juridisch van aard is, verwijst de dienst Wonen je door naar de Verenigde Eigenaars (http://www.ve-pr.be/). Je kunt ook terecht bij het Vredegerecht.
  - De Verenigde Eigenaars (voorheen het Algemeen eigenaarssyndicaat) verleent eigenaar-verhuurders info en juridisch advies over de huurwetgeving. Na lidmaatschap
    kun je via de telefoon advies krijgen - http://www.ve-pr.be

  - Vredegerecht
    In het Vredegerecht Roeselare kun je als (ver)huurder terecht voor juridische eerstelijnsbijstand.
    Tel 051 26 92 20 - https://www.rechtbanken-tribunaux.be/nl/vredegerecht-roeselare

 

Voorwaarden: 

Je bent (private) verhuurder van een woongelegenheid op het grondgebied Roeselare.

Verhuurders op grondgebied Hooglede, Lichtervelde, Moorslede en Staden kunnen terecht bij de Woondienst Regio Roeselare.

https://www.woondienstregioroeselare.be/huren-verhuren-kopen-lenen

 

Wat meebrengen? 

Afhankelijk van jouw vraag, breng je best alle ter zake doende documenten mee.

 

Prijs? 
 • Het conformiteitsattest is gratis.
  (tenzij het wordt afgeleverd na een besluit van de burgemeester wegens hetzij ongeschiktheid, hetzij onbewoonbaarheid, hetzij overbewoning/onaangepastheid van de woning. Dan wordt € 60 per zelfstandige woning aangerekend.)
  Voor kamers is het conformiteitsattest verplicht én gelden andere tarieven.
 • Dienstverlening bij de dienst Wonen en de dienst Omgevingsvergunningen van de stad Roeselare alsook bij de Woondienst Regio Roeselare is gratis.
 • Advies Verenigde Eigenaars na lidmaatschap.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?