Energiepremie

Wat? 

Een huurwoning dient aan de nodige kwaliteit-, veiligheid- en gezondheidseisen te voldoen, conform de Vlaamse Wooncode. Vanaf 2020 wordt een woning ongeschikt verklaard wanneer deze geen dakisolatie heeft en vanaf 2023 dient een huurwoning dubbele beglazing te hebben.

Stad Roeselare wenst de huurmarkt te ondersteunen om de beoogde Vlaamse eisen te behalen en zal hiervoor gericht stimuleren en begeleiden. Hiermee heeft stad Roeselare de ambitieuze doelstelling om het huidig huurpatrimonium van 7.500 huurwoningen te behouden en het inkrimpen te vermijden.

Doelgroep?

Verhuurders die een woning verhuren in het centrum, zoals afgebakend in het reglement onder artikel 4.

Voorwaarden: 
 • De subsidies gelden voor huurwoningen ouder dan 25 jaar, zoals vermeld in het kadaster en gelegen binnen het centrum.
 • In het bezit zijn van:
  • Een geregistreerd huurcontract. Afwijkingsmogelijkheden, zie verder artikel 9.
  • Een getekende renovatieovereenkomst, conform artikel 7.2.
 • De subsidies gelden voor de werken zoals deze werden opgenomen in de renovatieovereenkomst.
 • De werken dienen uitgevoerd te worden door een aannemer en dit binnen drie jaar na ondertekening renovatieovereenkomst.
 • De volledige woning dient na de renovatiewerken in aanmerking te komen voor het afleveren van een conformiteitsattest zoals beschreven in de Vlaamse Wooncode.
 • De verhuurder mag pas met de werken aanvangen na ondertekening van de renovatieovereenkomst.
 • De verhuurder dient na beëindiging van de werken zijn facturen + betaalbewijzen in te dienen voor het bekomen van de subsidie.

Voor welke werken?

Renovatiepakket niveau 0

 • Kwalitatieve gebouwschil
  • Werken die in aanmerking komen:
   • Werken aan nutsvoorzieningen die renovatiewerken aan de gevel kunnen belemmeren.
   • Vernieuwen van goten en afleiders.
   • Behandelen van muren tegen vochtproblemen.
 • Te verkrijgen subsidies: maximaal 25% van de totale kostprijs van de uitgevoerde werken (incl. BTW), voor een maximaal bedrag van € 900 (incl. BTW).

 

Renovatiepakket niveau 1

 • Energetische gebouwschil
  • Werken die in aanmerking komen:
   • Na-isolatie bestaande buitenmuur via buitenzijde: R-waarde minstens 3,0 m² K/W)
   • Na-isolatie bestaande spouwmuur
   • Na-isolatie bestaande muur via binnenzijde: R-waarde minstens 2,0 m² K/W
   • Dakisolatie voorzien: R-waarde minstens 5,0 m² K/W
   • Hoogrendementsglas + bijhorend schrijnwerk: U-waarde max. 1,0 W/m²K
   • Voorzien van ventilatie: ventilatiesysteem type C, C+ of D.
   • Plaatsen van vloerisolatie: R-waarde minstens 2,0 m² K/W
   • Plaatsen van een onderdak, keepers
     
 • Te verkrijgen subsidies: maximaal 35% van de totale kostprijs van de uitgevoerde werken (incl. BTW), voor een maximaal bedrag van € 3150 (incl. BTW).

 

Vooraleer subsidies uit renovatiepakket 1 kunnen verkregen worden, dienen werken uit renovatiepakket 0 gerealiseerd te zijn of uitgevoerd te worden volgens ‘de regels van de kunst’.

 

Renovatiepakket niveau 2

 • Energiezuinige binnenruimte
  • Werken die in aanmerking komen:
   • Energiezuinige verwarming en warmwaterproductie: A-label
 • Te verkrijgen subsidies: maximaal 35% van de totale kostprijs van de uitgevoerde werken (incl. BTW), voor een maximaal bedrag van € 450 (incl. BTW)

 

Vooraleer subsidies uit renovatiepakket 2 kunnen verkregen worden, dienen werken uit renovatiepakket 0 en 1 gerealiseerd te zijn of uitgevoerd te worden volgens ‘de regels van de kunst’.

Hoe? 
 • De verhuurder dient zijn ingevuld aanvraagformulier tussen 1 maart 2018 en 1 januari 2020 in bij stad Roeselare. De renovatiebegeleider kijkt na of het aanvraagformulier voldoet aan alle voorwaarden. Als datum van inschrijving geldt de postdatum of de datum van het ontvangstbewijs.
 • Nadat het aanvraagdossier voldoet aan alle voorwaarden, wordt er een plaatsbezoek vastgelegd met de renovatiebegeleider en de verhuurder en huurder.
 • De renovatiebegeleider voert een huisscan uit. Vervolgens worden op basis van de resultaten van de huisscan en in samenspraak met de verhuurder, een plan van aanpak uitgewerkt door de renovatiebegeleider.
x
Kan ik je helpen?