Gewestelijk RUP Ventilus | einde publieke raadpleging over de startnota

Wat? 

Ventilus stoomt elektriciteitsnet klaar voor meer duurzame energie

Met Ventilus kan Elia, de Belgische netbeheerder, het elektrische hoogspannings­net in West-Vlaanderen versterken en klaar maken voor de toekomst. Dit is essentieel voor de verdere ontwikkeling van de Noordzee als elektriciteithub met de bijkomende windmolens en potentieel van een tweede elektriciteitsverbinding naar het Verenigd Koninkrijk. Ventilus is ook belangrijk voor de industriële ontwikkeling in West-Vlaanderen en de integratie van andere hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en windenergie op land. Zo wordt de transitie naar meer hernieuwbare energie mogelijk gemaakt.

De startnota voor realisatie van Ventilus is goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Bij de opmaak van de startnota werden verschillende mogelijkheden voor het tracé van Ventilus onderzocht. De beschreven scenario’s zijn tot stand gekomen door (1) rekening te houden met de principes van ruimtelijke ordening. Denk maar aan het hergebruik van bestaande tracés of de bundeling met snelwegen of kanalen, alsook door (2) rekening te houden met enkele technische en wettelijke randvoorwaarden en bepalingen.

De Vlaamse Overheid en Elia willen nu de burgers, omwonenden en belangenorganisaties maximaal betrekken bij de verdere ontwikkeling van het project.

 

Einde publieke raadpleging 

Op donderdag 27 juni 2019 liep de publieke raadpleging over de startnota van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ventilus af. Ventilus moet het mogelijk maken om de klimaatdoelstellingen te bereiken en een sterk en betrouwbaar elektriciteitsnet te realiseren. 

In de afgelopen weken organiseerden het Departement Omgeving van de Vlaamse Overheid en Elia 10 infomarkten in 10 gemeentes. In totaal kwamen zo'n 2000 geïnteresseerden langs. Tijdens de infomarkten werden ons heel wat vragen, bezorgheden en suggesties overgemaakt.

De Vlaamse Overheid en Elia hechten veel belang aan participatie en inspraak van de burgers en stakeholders. Net daarom wilden we iedereen van bij de start van het traject betrekken. Via deze weg bedanken we iedereen die ons zijn of haar reactie bezorgde.

De Vlaamse Overheid verwerkt op dit moment alle reacties. Deze consultatie wordt zeer ernstig genomen. De resultaten ervan worden meegenomen in het verdere traject van Ventilus. Er wordt daarom de nodige tijd genomen om dit alles grondig te verwerken.

 

Volgende stap

In het najaar van 2019 mag je de resultaten van de verwerking verwachten. Deze resultaten zullen verwerkt worden in de scopingnota. In die nota zal vermeld worden welke alternatieven uiteindelijk onderzocht zullen worden en op welke manier dit onderzoek zal gebeuren. We informeren je op dat moment ook over de verdere stappen en mogelijkheden tot participatie.

Binnenkort zal je de verslagen van de infomarkten wel al kunnen nalezen op de website van het Departement Omgeving en op ventilus.be

 

Meer informatie?

De brochure Ventilus in een notendop geeft je beknopte info over het project. Ook op de website www.ventilus.be vind je extra informatie. Er is bovendien de mogelijkheid om in te schrijven op de Ventilus-nieuwsbrief.

x
Kan ik je helpen?