Belastingvermindering voor dakisolatie

Wat? 

De federale overheid geeft een belastingsvermindering wanneer je investeert in dakisolatie. Je krijgt een vermindering van 30% van het factuurbedrag, begrensd tot een maximumbedrag.

Voorwaarden: 
 • De dakisolatie moet worden geplaatst door een aannemer.
 • De aannemer vermeldt de verplichte gegevens op de factuur of in bijlage.
 • Jouw woning moet minimum vijf jaar in gebruik zijn bij de start van de werken.
 • Jouw isolatiemateriaal moet een Rd-waarde hebben van minimum 2,5m²K/W (vierkant meter Kelvin per Watt).

De belastingvermindering geldt voor iedereen die belastingplichtig is in België. Het maakt niet uit of je de eigenaar of huurder bent. Het is niet vereist dat je zelf in de woning woont.

Als de zolder onbewoonbaar is, dan mag je ook de zoldervloer of het plafond van de bovenste verdieping isoleren.

Om het belastingvoordeel te kunnen genieten, moet je voor de werken facturen bezitten en moet je deze betaald hebben in het inkomstenjaar waarvoor je een aanslagbiljet ontving.

Hoe? 
 • Je vult de energiebesparende maatregelen in op jouw belastingaangifte. De aangifte in de personenbelasting bevat een specifieke rubriek voor de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven.
 • Je voegt altijd een kopie van de factuur en een betalingsbewijs bij de belastingaangifte. Als je jouw belastingaangifte indient via Tax on Web, dan moet je deze documenten bewaren voor een eventuele controle door de belastingdienst.
 • Het is de betalingsdatum die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur kan ingediend worden (dus niet de factuurdatum).
Prijs? 

Het is de datum van de betaalopdracht die bepaalt voor welk inkomstenjaar de factuur ingediend kan worden (en dus niet de factuurdatum).

 • Voor inkomstenjaar 2016 (aanslagjaar 2017) bedraagt de vermindering 30% van de betaalde factuur (incl. btw) met een maximum van 3.070 euro per woning.
 • Voor inkomstenjaar 2017 (aanslagjaar 2018) bedraagt de vermindering 30% van de betaalde factuur (incl. btw) met een maximum van 3.130 euro per woning.

Als je het maximumbedrag bereikt hebt, dan mag je het resterende deel van het bedrag niet overdragen naar de volgende jaren.

Deze belastingvermindering kan sinds aanslagjaar 2014 niet meer omgezet worden in belastingkrediet.

Uitzonderingen: 

Komen niet in aanmerking:

 • Kamers in gemeenschappelijke gebouwen (kloosters, klinieken, hospitalen, weeshuizen).
 • Studentenkamers.
 • Kamers voor seizoenarbeiders.
 • Gebouwen (of een gedeelte ervan) die door hun aard uitsluitend voor beroepsdoeleinden in aanmerking komen (winkels, magazijnen …).