Vlaamse aanpassingspremie

Wat? 

De Vlaamse aanpassingspremie is een premie voor 65-plussers die hun woning in het Vlaamse Gewest willen aanpassen aan de noden van het ouder worden. Je kan de premie krijgen als je bijvoorbeeld technische hulpmiddelen installeert of verbouwingen doet om jouw woning toegankelijker te maken.

Voorwaarden: 

Je kan de aanpassingspremie aanvragen als bewoner of verhuurder.

  • Je wordt beschouwd als bewoner als jij en de persoon waarmee je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht, of een huurovereenkomst hebt voor meer dan drie jaar.
  • Je wordt beschouwd als verhuurder als jij en de persoon waarmee je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens negen jaar.

De voorwaarden om een aanpassingspremie te krijgen, hebben te maken met je leeftijd, jouw inkomen, de woning en de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de aanpassingspremie is verdeeld in verschillende categorieën, met per categorie een vast premiebedrag.

In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie), kan je als persoon en per woning maximaal 3 keer een aanpassingspremie en/of verbeteringspremie aanvragen. Je moet er wel voor zorgen dat elke aanvraag betrekking heeft op een ander onderdeel van verbeterings- of aanpassingswerken.

Hoe? 

Je kan de aanpassingspremie pas aanvragen na de uitvoering van de werken. Voeg alle facturen en het aanslagbiljet van de personenbelasting van de inkomsten van drie jaar geleden bij jouw aanvraag.

Je kan de aanpassingspremie aanvragen: 

  • Met een digitaal aanvraagformulier dat je na het invullen afprint en opstuurt.
  • Met een aanvraagformulier op papier dat je kan aanvragen bij Wonen-Vlaanderen.

Een beslissing volgt binnen de drie maanden na een correcte en volledige aanvraag. De uitbetaling gebeurt drie maanden na de beslissing.

Prijs? 

De aanpassingspremie bedraagt per onderdeel steeds 50% van de som van de goedgekeurde facturen, btw inbegrepen (afgerond tot op het lagere tiental). De premie per onderdeel is nooit hoger 1.250 euro.

Regelgeving: 

Besluit Vlaamse Regering 18 december 1992: instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

Ministerieel Besluit 27 september 2007: uitvoering besluit Vlaamse Regering 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.