Vlaamse renovatiepremie (uitdovend)

Wat? 

Heb je plannen om jouw woning te renoveren? Dan kan je misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie.

Opgelet: Op 1 februari 2019 is de nieuwe overkoepelende renovatiepremie van start gegaan. Aanvragen voor de vorige, uitdovende renovatiepremie zijn niet langer mogelijk. Enkel wie al een eerste deel van de premie heeft gekregen, kan nog een tweede aanvraag indienen binnen 2 jaar, ten laatste op 31 januari 2021.

Voorwaarden: 

Je kan de renovatiepremie aanvragen als bewoner of verhuurder.

 • Je wordt beschouwd als bewoner als jij en de persoon met wie je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht.
 • Je wordt beschouwd als verhuurder als jij en de persoon met wie je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens negen jaar.
   

De voorwaarden om een renovatiepremie te krijgen hebben te maken met jouw inkomen, jouw woning, je eigendommen en de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de renovatiepremie is verdeeld in vier categorieën, met per categorie een maximaal bedrag dat aanvaard kan worden.

Je moet in totaal voor minimum 10.000 euro (excl btw) aan werken uitvoeren.

In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de premie), kan je als persoon en per woning slechts eenmaal een renovatiepremie aanvragen.
Werd er eerder een renovatiepremie toegekend voor een bepaalde woning, mogelijk aan een andere eigenaar? Dan moet je 10 jaar wachten om voor deze woning opnieuw een renovatiepremie aan te vragen. Kreeg je zelf een renovatiepremie toegekend voor een woning? Dan moet je ook 10 jaar wachten om opnieuw een renovatiepremie aan te vragen, ook al is dit voor een andere woning.

Hoe? 
 • Verzamel alle nodige documenten (kopies van attesten, vergunningen, plannen, ...) en vul het aanvraagformulier en de bijhorende factuurlijst(opent in nieuw venster) in.
 • Je stuurt het formulier, de factuurlijst en, indien van toepassing, ook de andere documenten die op het aanvraagformulier vermeld staan naar Wonen-Vlaanderen:
 • Foto's toevoegen is geen verplichting, maar wordt wel aangeraden: hoe meer bewijzen in jouw dossier, hoe beter.
 • Je moet GEEN kopie van uw aanslagbiljet voor personenbelasting bijvoegen. Wonen-Vlaanderen kan jouw inkomen zelf opvragen bij de FOD Financiën. Enkel in uitzonderlijke gevallen moet je een kopie van het aanslagbiljet bezorgen, bv. wanneer je een buitenlands inkomen in een ander land moet aangeven.
   

Binnen 1 maand na de aanvraag krijg je een ontvangstbevestiging met jouw dossiernummer. Hou die eerste brief goed bij.

Beslissing en uitbetaling

Wonen-Vlaanderen bekijkt jouw aanvraag. Indien nodig vraagt de dossierbehandelaar bijkomende bewijsstukken op.

Binnen de acht maanden na een correcte en volledige aanvraag ontvang je een tweede brief met de voorlopige beslissing:

 • Ofwel krijg je een brief met een overzicht van de facturen die in aanmerking komen en een berekening van het premiebedrag.
 • Ofwel wordt jouw aanvraag geweigerd. In de brief worden de redenen voor de weigering vermeld.
   

Ga je akkoord met de berekening, dan moet je verder niets doen. Controleer wel of het juiste rekeningnummer op de beslissingsbrief staat vermeld. De uitbetaling gebeurt binnen de 12 maanden na jouw aanvraag. Je krijgt daarvoor nog een derde brief van Wonen-Vlaanderen met de definitieve beslissing.

Ben je het niet eens met de berekening of met de weigering, dan moet je binnen 1 maand na de beslissing beroep aantekenen.

Ben je het wel eens met de weigering, maar voldoe je op een later moment wel aan alle voorwaarden (inkomen, woning, facturen, ...), dan mag je altijd opnieuw een aanvraag indienen. Kijk eerst goed na of de voorwaarden op dat moment zijn gewijzigd.

Prijs? 
Regelgeving: 

Besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2018 tot instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij renovatie of verbetering van een bestaande woning of bij de realisatie van een nieuwe woning

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?