Vlaamse renovatiepremie (uitdovend)

Wat? 

Heb je plannen om jouw woning te renoveren? Dan kan je misschien rekenen op de steun van de Vlaamse renovatiepremie.

Opgelet: Op 1 februari 2019 is de nieuwe overkoepelende renovatiepremie van start gegaan. Aanvragen voor de vorige, uitdovende renovatiepremie zijn niet langer mogelijk. Enkel wie al een eerste deel van de premie heeft gekregen, kan nog een tweede aanvraag indienen binnen 2 jaar, ten laatste op 31 januari 2021.

Voorwaarden: 

Je kan de renovatiepremie aanvragen als bewoner of verhuurder.

  • Je wordt beschouwd als bewoner als jij en de persoon met wie je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht.
  • Je wordt beschouwd als verhuurder als jij en de persoon met wie je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens negen jaar.

De voorwaarden om een renovatiepremie te krijgen hebben te maken met jouw inkomen, jouw woning, je eigendommen en de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de renovatiepremie is verdeeld in acht categorieën, met per categorie een maximaal bedrag dat aanvaard kan worden.

Je moet in totaal voor minimum 10.000 euro (excl btw) aan werken uitvoeren.

In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de premie), kan je als persoon en per woning slechts eenmaal een renovatiepremie aanvragen.
Werd er eerder een renovatiepremie toegekend voor een bepaalde woning, mogelijk aan een andere eigenaar? Dan moet je 10 jaar wachten om voor deze woning opnieuw een renovatiepremie aan te vragen. Kreeg je zelf een renovatiepremie toegekend voor een woning? Dan moet je ook 10 jaar wachten om opnieuw een renovatiepremie aan te vragen, ook al is dit voor een andere woning.

Hoe? 

Je kan de renovatiepremie pas aanvragen na de uitvoering van de werken, op het ogenblik dat je deze woning zelf bewoont of verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor. Een voorafgaand telefonisch advies vragen aan de afdeling Wonen van jouw provincie is wel mogelijk. Voeg alle facturen (maximum drie jaar oud) en het aanslagbiljet van de personenbelasting van de inkomsten van drie jaar geleden bij jouw aanvraag.

Je kan de renovatiepremie aanvragen:

  • Met een digitaal aanvraagformulier dat je na het invullen afprint en opstuurt.
  • Met een aanvraagformulier op papier dat je kan aanvragen bij Wonen-Vlaanderen.

Een beslissing volgt binnen de drie maanden na een correcte en volledige aanvraag. De uitbetaling gebeurt drie maanden na de beslissing.

Prijs? 
  • Het bedrag van de renovatiepremie bedraagt 20% of 30% van de goedgekeurde facturen en kan nooit hoger zijn dan 10.000 euro.
  • Voor de categorie buitenschrijnwerk kan de premie 30% of 40% bedragen wanneer je aan een bepaalde norm voldoet.
Regelgeving: 

Besluit Vlaamse Regering 2 maart 2007: instelling van een tegemoetkoming in de kosten bij de renovatie van een woning.

De wijzigingen in de renovatiepremie door de Vlaamse Regering op:

  • 23 oktober 2009 (publicatie in het Belgisch Staatsblad op 29 oktober 2009).
  • 26 oktober 2012 (nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad).
x
Kan ik je helpen?