Vlaamse verbeteringspremie

Wat? 

De Vlaamse verbeteringspremie was een premie voor wie zijn woning in het Vlaamse Gewest wilde verbeteren of uitbreiden omdat ze niet meer aan de kwaliteitsnormen voldoet of om overbewoning te verhelpen.

De verbeteringspremie verdwijnt en gaat volledig op in de renovatiepremie. U kon de huidige verbeteringspremie nog aanvragen tot en met 31 mei 2019.

Voorwaarden: 

Je kan de verbeteringspremie aanvragen als bewoner of als verhuurder.

 • Je wordt beschouwd als bewoner, als jij en de persoon waarmee je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum zelf bewoont op grond van een zakelijk recht, of een huurovereenkomst hebt voor meer dan drie jaar.
 • Je wordt beschouwd als verhuurder, als jij en de persoon waarmee je samenwoont of gehuwd bent, de woning op de aanvraagdatum verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor voor minstens negen jaar.
   

De voorwaarden om een verbeteringspremie te krijgen hebben te maken met jouw inkomen, jouw woning en de ingediende facturen.

De lijst van werken die in aanmerking komen voor de verbeteringspremie is verdeeld in verschillende categorieën, met per categorie een vast premiebedrag.

In een periode van 10 jaar (vanaf de aanvraag van de eerste premie), kan je als persoon en per woning maximaal drie keer een verbeteringspremie en/of aanpassingspremie aanvragen. Je moet er wel voor zorgen dat elke aanvraag betrekking heeft op een ander onderdeel van verbeterings- of aanpassingswerken.

Vanaf 1 februari 2019 overkoepelende Vlaamse renovatiepremie

Op vrijdag 21 december 2018 heeft de Vlaamse regering definitief beslist een overkoepelende renovatiepremie in te voeren. De verbeteringspremie verdwijnt en gaat volledig op in de renovatiepremie. De aanpassingspremie voor werken in een woning voor de 65-plusser blijft wel afzonderlijk bestaan.

Onderstaande krachtlijnen zijn verduidelijkt in deze toelichting:

 • De overkoepelende renovatiepremie kan aangevraagd worden vanaf 1 februari 2019.
 • Instappen in de huidige renovatiepremie kan tot en met 31 januari 2019, waarna alleen nog tweede aanvragen mogelijk zijn
 • de huidige verbeterings- en aanpassingspremie kan nog aangevraagd worden tot en met 31 mei 2019
 • Vanaf 1 juni 2019 kan de vernieuwde aanpassingspremie aangevraagd worden
Hoe? 
 • Je kan de verbeteringspremie pas aanvragen na uitvoering van de werken. Voeg alle facturen en het aanslagbiljet van de personenbelasting van de inkomsten van drie jaar geleden bij jouw aanvraag.
   
 • Je kan de verbeteringspremie aanvragen:
  • met een digitaal aanvraagformulier dat je na het invullen afprint en opstuurt,
  • met een aanvraagformulier op papier dat je kan aanvragen bij Wonen-Vlaanderen.

Een beslissing volgt binnen de drie maanden na een correcte en volledige aanvraag. De uitbetaling gebeurt drie maanden na de beslissing.
 

Prijs? 
 • Het premiebedrag varieert tussen 100 euro en 1500 euro en ligt vast per bouwonderdeel. Om een premie te krijgen moet je facturen kunnen voorleggen voor een bedrag (inclusief btw) dat minstens het dubbele is van de premie.
   

Voor verbouwingswerken om overbewoning te verhelpen krijg je 50% van het bedrag van de voorgelegde facturen (inclusief btw). De premie bedraagt minimaal 600 euro en maximaal 1250 euro.

Regelgeving: 

Ministerieel besluit van 27 september 2007 tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 december 1992 houdende instelling van een aanpassingspremie en een verbeteringspremie voor woningen.

Besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot wijziging van de besluiten over de renovatiepremie en over de verbeterings- en aanpassingspremie (VAP).

Verwante producten: