PA | Planologisch attest

Wat? 

Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen.  Het attest dat de overheid afgeeft, spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf.  Daaraan gekoppeld maakt het attest ook duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet.
Afhankelijk van bepaalde voorwaarden kan de aanvraag tot planologisch attest worden beoordeeld door de Stad, de Provincie of het Gewest.

Momenteel organiseert het Vlaams Gewest (Departement Omgeving) een openbaar onderzoek van dertig dagen omtrent de aanvraag van het planologisch attest van het bedrijf Barias gelegen langs Ter Biest 15. Dit openbaar onderzoek loopt van 9 juni tot en met 8 juli 2020.

Deze aanvraag voorziet op korte termijn een uitbreiding op het grondgebied van de aanpalende gemeente Staden en op lange termijn een hoogbouwmagazijn op grondgebied Roeselare.

Deze aanvraag kan tijdens de periode van openbaar onderzoek worden ingekeken:

  • Via de website van het Departement Omgeving: www.omgevingvlaanderen.be/grup;
  • In het stadhuis, ingang via Botermarkt 2. Omwille van coronamaatregelen gaan we als volgt te werk: Je meld je aan het onthaal. Het onthaal noteert je contactgegevens en geeft deze door aan de dienst Ruimtelijke Planning. De dienst Ruimtelijke Planning neemt dan contact met je op voor een afspraak. Of je kan een afspraak maken met Klaas Monkerhey van de dienst ruimtelijke planning – ruimtelijkeplanning [at] roeselare.be.
  • Op afspraak op het gemeentebestuur van Staden, Ieperstraat 109, 8840 Staden.

 

Heb je een bezwaar of opmerking? Deze kan je tot en met 8 juli 2020:

  • aangetekend versturen of afgeven aan het volgende adres: Departement Omgeving, afdeling GOP - Koning Albert II-laan 20, bus 7 - 1000 Brussel.
  • afgeven op het stadhuis. Dit na het maken van een afspraak. Afspraak maken kan via het nummer 1788 of via volgend invulformulier op de website van de stad: https://afspraken.roeselare.be/internetafspraken. In dit invulformulier dan in het invoervakje ‘bezwaar’ intikken.
  • afgeven op het gemeentehuis van Staden. Dit ook na afspraak via 051 70 82 01 of via ruimte [at] staden.be.

 

Voorafgaand aan de aanvraag tot planologisch attest dient in een onderzoek tot milieu-effectrapportage (mer) te worden nagegaan wat de mogelijke milieugevolgen van een plan of project zijn. Wanneer dit onderzoek (mer-screening) aantoont dat de milieugevolgen niet aanzienlijk zijn kan de dienst MER beslissen tot ontheffing van de mer-plicht. 

Voor meer informatie over milieueffectrapportage kun je een kijkje nemen op hun website of bellen naar het gratis nummer 1700.

Alle screeningsnota's en desgevallend ontheffingen van plan-mer-plicht kan je opvragen in de mer-databank van de Vlaamse Overheid.

  • PA Tuinaanlegbedrijf Vercruysse (SCRPL19017): beslissing tot ontheffing plan-merplicht op 14/09/2019
  • PA Autobedrijf Vanderstichele NV (SCRPL18044): beslissing tot ontheffing plan-mer-plicht op 30/08/2019
  • PA Barias (SCRPL18001): beslissing tot ontheffing plan-mer-plicht op 28/06/2018 
  • PA Dumoulin Bricks (SCRPL16142): beslissing tot ontheffing plan-mer-plicht op 10/11/2016
Regelgeving: 
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?