Subsidie plaatsen IBA

Wat? 

Volgens de Vlaamse milieuwetgeving, moet iedere afvalwaterafvoer behandeld worden in ofwel een rioolwaterzuiveringsinstallatie ofwel in een individuele zuiveringsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater. Het zoneringsplan bepaalt welke woningen moeten uitgerust worden met een individuele zuiveringsinstallatie voor huishoudelijk afvalwater (IBA). In het Individueel te optimaliseren buitengebied wordt geen riolering voorzien en moet het afvalwater individueel gezuiverd worden door middel van de plaatsing van een IBA door de eigenaar.

 • Bij elke nieuwbouw, herbouw en verbouwing, die volgens het zoneringsplan gelegen is in het individueel te optimaliseren buitengebied, waarvoor in de bouwvergunning een IBA is opgelegd, moet de IBA geïnstalleerd en in gebruik zijn bij het bewonen van de woning.
 • Alle bestaande woningen, die volgens het zoneringsplan in het individueel te optimaliseren buitengebied gelegen zijn en waarbij er in de bouwvergunning geen IBA werd opgelegd, moeten tegen de datum zoals vermeld in het zoneringsplan, uitgerust zijn met een IBA conform de Kaderrichtlijn Water. Zoek op waar er riolering komt en waar je zelf je afvalwater moet zuiveren.
Voorwaarden: 

Komen in aanmerking voor de subsidie:

 • Woningen gelegen in het individueel te optimaliseren buitengebied die een IBA hebben geplaatst (m.u.v. nieuwbouwwoningen).
 • De installatie moet worden gebouwd en geëxploiteerd conform de code van goede praktijk.
 • Het gezuiverde water moet voldoen aan de Vlarem normen.
Hoe? 

Aan te leveren documenten voor het ontvangen van de subsidie:

 • Factuur IBA
 • Keuring indien beschikbaar
 • Certificaat indien beschikbaar
  Wat meebrengen? 

   

   Prijs? 

   De subsidie bedraagt 625 euro.

   Bijlagen: 
   x
   Kan ik je helpen?
   Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?