Gemeentelijke premie levenslang wonen

Wat? 

Voor personen vanaf 55 jaar met een beperkt inkomen, geeft de Stad een subsidie voor woningaanpassingen. Op die manier kunnen deze inwoners zolang mogelijk in hun eigen woning en woonomgeving blijven wonen.

Voorwaarden: 

Je komt in aanmerking voor deze subsidie als:

 • Je minstens 55 jaar bent (minstens 70 jaar voor automatisatie).
 • Je geen eigendommen hebt, behalve deze die aangepast worden.
 • Je de woning ten laatste na de werken zelf betrekt.
 • De woning gelegen is op grondgebied Roeselare. 
 • De aanpassingen aan de woning het levenslang wonen bevorderen.
 • Het gezamenlijk belastbaar inkomen niet hoger is dan 40.000 euro.
 • Je voor de werken een controle van de bestaande toestand laat uitvoeren.
 • Je voor de werken een bevoegde dienst technisch raadpleegt voor aanpassingsadvies.
Hoe? 
 • Je dient jouw aanvraag voor de premie levenslang wonen in via wonen [at] roeselare.be.
 • Je dient de aanvraag in vóór de aanvang van de werken. 
Wat meebrengen? 
 • Adviesverslag bevoegde dienst
 • Bewijs gezamenlijk belastbaar inkomen van drie jaar vóór de aanvraagdatum
 • Indien minder dan twee jaar eigenaar: eigendomsbewijs
 • Indien huurder: kopie geregistreerde huurovereenkomst
 • Indien huurder: schriftelijk akkoord eigenaar
Prijs? 

Het bedrag van de toelage wordt vastgesteld op 50% van de kostprijs van de aanvaarde en uitgevoerde werken. De toelage is beperkt tot maximum € 2.900 per woning.

 • Categorie 1-2-3-4-7: de toelage is beperkt tot maximum € 500 per uitgevoerde categorie.
 • Categorie 5-6: de toelage is beperkt tot maximum € 200 per uitgevoerde categorie.
   

Het bedrag van de uitbetaalde toelage wordt verhoogd met 15% indien de woning na maximum drie aanvragen en binnen de maximum termijn van tien jaar na de eerste aanvraagdatum voor alle categorieën voldoet aan het concept 'levenslang wonen'.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?