Ambtshalve schrapping

Wat? 

Afvoering van ambtswege is de schrapping uit de bevolkingsregisters. Administratief besta je dan niet meer.

Voorwaarden: 

De wijkagent heeft vastgesteld dat je niet meer op het adres van inschrijving verblijft en het blijkt onmogelijk te zijn om je nieuwe hoofdverblijfplaats vast te stellen.

Hoe? 

Op basis van een verslag van het onderzoek van de ambtenaar van de burgerlijke stand in samenwerking met de wijkagent beslist het college van burgemeester en schepenen om je ambtshalve te schrappen uit de bevolkingsregisters.