Compensatie administratieve adreswijziging

Wat? 

Wanneer een straatnaam van een bestaande straat gewijzigd wordt op initiatief van de gemeenteraad, is het mogelijk om voor de effectief gemaakte kosten die met deze adreswijziging gepaard gaan, een verzoek tot compensatie in te dienen. Dit omdat de kosten die veroorzaakt worden niet het gevolg zijn van de natuurlijke persoon of rechtspersoon maar opgelegd zijn door een handeling van het stadsbestuur.

Daarnaast geldt dit principe ook wanneer de huisnummers van de straat op initiatief van de stad gewijzigd worden.

Voorwaarden: 

De compensatie bedraagt  € 50 bij aanvraag door een natuurlijk persoon. We aanvaarden één aanvraag per getroffen adres (domicilie), tenzij het adres gedeeld wordt door zowel een natuurlijk persoon als een rechtspersoon of wanneer het adres gedeeld wordt door een natuurlijk persoon en/of meerdere rechtspersonen.

De compensatie bedraagt  € 500 bij aanvraag door een rechtspersoon of een natuurlijk persoon met een ondernemingsnummer, waarmee activiteit ontwikkeld wordt op het adres zelf gedurende tenminste zes maanden, of wanneer de boekhoudkundige zetel zich op dit adres bevindt. We aanvaarden één aanvraag per getroffen adres.

 

Hoe? 

Het verzoek tot compensatie dien je in bij de dienst Burgerzaken of via het online formulier. De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij reeds woonachtig was op het adres of dat de zetel van het bedrijf er effectief gevestigd was voor het ingaan van de administratieve adreswijziging en dient zijn werkelijk gemaakte kosten te kunnen aantonen aan de hand van bewijsstukken.

De compensatie moet aangevraagd worden binnen een termijn van maximaal zes maanden na het ingaan van de administratieve adreswijziging. Na het verstrijken van deze termijn wordt geen compensatie uitbetaald aan de aanvrager.

x
Kan ik je helpen?