Jouw woning beschermen tegen wateroverlast.

Wat? 

Overstromingen en wateroverlast zijn van alle tijden en kunnen we niet vermijden. Hoeveel we ook ondernemen om waterschade te vermijden, het valt spijtig genoeg niet uit te sluiten dat er ooit nog overlast is. Daar zijn alle waterexperten het over eens. Daarom investeren we ook in extra waterbestrijdingsmiddelen, zoals zandzakjes en pompen, om onvermijdelijke waterschade tot een minimum te herleiden. 

Wat kan je doen als het toch tegenzit en er wateroverlast dreigt? Dit stappenplan legt het je haarfijn uit.