Zoneringsplan Roeselare

Wat? 

Het geloosde afvalwater dient gezuiverd te worden vooraleer het in de oppervlaktewateren terecht mag komen.
​Dit kan op twee manieren, afhankelijk van de zone waarin je woont:

  1. Ofwel wordt het afvalwater opgevangen in een riool en staat de stad/rioolbeheerder of het gewest in voor verdere zuivering.
  2. Ofwel ben je verplicht dit zelf te doen.

Het zoneringsplan geeft aan in welke zuiveringszone jouw woning of bedrijf zich bevindt en welke maatregelen je verplicht bent te treffen.
De nieuw zoneringsplannen werden door de Vlaamse regering goedgekeurd op 18 december 2015.