Maximale bezetting woning

Wat? 

Ken je de maximale bezettingsnorm van de woning die je verhuurt nog niet?

Het aantal lokalen, die voldoen aan de voorwaarden, samen met de oppervlakte van deze lokalen, bepalen het maximaal aantal personen waarvoor de woning groot genoeg is. Een overzicht van de bezettingsnorm vind je hier terug op pagina 5.

Wil je een officieel  document waarin de maximale bezettingsnorm vermeld staat?

Dan kan je bij de dienst Wonen een conformiteitattest  aanvragen waarin dit wordt opgenomen.

Alle woningen die te huur gesteld worden, moeten voldoen aan de kwaliteitsvereisten van de Vlaamse Wooncode.

Dat wil zeggen dat de woning minder dan 15 strafpunten scoort op het technisch verslag van Wonen Vlaanderen.

Hou er dus rekening mee dat de woning ook steeds moet voldoen aan de kwaliteitsvereisten volgens de Vlaamse Wooncode vooraleer het conformiteitattest kan afgeleverd worden.

Stelt de dienst Wonen tijdens het plaatsbezoek vast dat de woning niet aan de kwaliteitsvereisten voldoet? Dan kan er verplicht worden om werken uit te voeren zodat de woning voldoet.

Heb je nog andere vragen bij het verhuren van een woning? Ga dan zeker ook eens kijken op de pagina advies voor verhuurders

 

Prijs? 

Het conformiteitattest is gratis!

(tenzij het wordt afgeleverd na een besluit van de burgemeester wegens hetzij ongeschiktheid, hetzij onbewoonbaarheid, hetzij overbewoning/onaangepastheid van de woning. Dan wordt er € 60 per woongelegenheid aangerekend.)

Voor kamers is het conformiteitattest verplicht, altijd betalend én gelden andere tarieven.