Bermbeheer

Wat? 

Wegbermen zijn de groene linten langs wegen en waterlopen. Roeselare beschikt over 218 km berm. 

Ze hebben tal van functies:

  • via de bermen kunnen planten en dieren zich beter verspreiden,
  • voor heel wat insecten en kleine zoogdieren zijn bermen een voedselbron,
  • bermen zorgen voor verkeersgeleiding en stevigheid van de weg,
  • ze bieden een duidelijke meerwaarde naar het landelijke.
Hoe? 

De stad Roeselare maait de bermen 2 keer per jaar.

De eerste volledige maaibeurt is tussen 1 juni en 15 juli. Die 1ste maaibeurt wordt opgesplitst in twee uitvoeringen: 

1 juni - 15 juni: veiligheidsmaaien dat het maaien omvat van vlakke bermen, het vrijwaren van de zichtbaarheid en het vrijhouden van bebakening en signalisatie

15 juni - 15 juli: maaien van de overige bermen en binnenkant grachten 

De tweede maaibeurt gebeurt tussen 15 september en 15 oktober. 

Door het verwijderen van het maaisel ontstaan er bermen met bloeiende bloemen.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?