Veilige schoolomgeving SBSO Sterrebos

Wat? 

Stad Roeselare investeert jaarlijks fors in de herkenbaarheid en veiligheid van haar schoolomgevingen. Ook aan SBSO Sterrebos kan het veiliger.

Aanpassingen voorjaar 2023

Samen met de school heeft de Stad een aantal maatregelen uitgewerkt die wellicht begin mei worden uitgevoerd. 

Naast de algemene aanpassingen voor veilige schoolomgevingen, worden ook deze specifieke werken uitgevoerd:

  • De kant van de school krijgt een nieuw voetpad. Dat is momenteel in slechte staat en te smal. We frissen ook de groenzone langs dit voetpad op.
  • De rijbaan wordt visueel smaller met markeringen.
  • Het langsparkeren aan de overzijde van de school wordt verboden. Waar je wél nog kan parkeren tussen huisnummers 25 en 41, zullen er parkeerplaatsen geschilderd worden.
  • De Kasteelstraat en de Sterrebosdreef worden fietsstraten en krijgen voorrang op de Bornstraat.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?