De Munt | Voetgangerszone

Wat? 

De voetgangerszone De Munt omvat de volledige De Munt en de volledige Citroenstraat (en wordt afgebakend door de Noordstraat, Ooststraat en de Henri Horriestraat).

 • In deze zone wordt in principe alle gemotoriseerd verkeer verboden (op dit verbod worden enkele uitzonderingen toegepast) tussen 11.30 uur en 6 uur.
 • Laden en lossen moet gebeuren binnen de venstertijd, nl. tussen 6 uur en 11.30 uur.
 • Bepaalde categorieën gebruikers kunnen via een vergunning toch toelating krijgen om buiten deze venstertijd de voetgangerszone te betreden.
 • In De Munt geldt een verplichte rijrichting voor het gemotoriseerd verkeer. Hierdoor is het enkel toegelaten om de voetgangerszone binnen te rijden via de Noordstraat en te verlaten via de Henri Horriestraat. 
   

De toegang tot voetgangerszone De Munt wordt geregeld door middel van een verzinkbare paal. Binnen de venstertijd (tussen 6 uur en 11.30 uur is deze paal automatisch verzonken. Buiten deze venstertijd kan de paal bediend worden indien men beschikt over een vergunning.

Voorwaarden: 
 • Je bent eigenaar of huurder van een garage of privé parkeerplaats binnen de verkeersvrije zone.
 • Je bent eigenaar of huurder van een garage of privé parkeerplaats buiten de verkeersvrije zone (je garage is gelegen vóór de verzinkbare paal)
 • Je moet een bepaald werk of opdracht uitvoeren.
Hoe? 

Als je voldoet aan bovenstaande voorwaarde kan je een vergunning aanvragen via het online formulier:

Of maak een afspraak om jouw vergunning aan te vragen.

Prijs? 
 • Zender: kostprijs € 30
 • Inbelfunctie: gratis
Regelgeving: 
 • In de voetgangerszones mogen de voetgangers de volledige breedte van de openbare weg volgen.
 • De bestuurders die er mogen in rijden, moeten stapvoets rijden. Ze moeten de doorgang vrij laten voor de voetgangers en zo nodig stoppen. Ze mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en niet hinderen.
 • In die zones moeten de fietsers afstappen wanneer de dichtheid van het voetgangersverkeer hun doorgang bemoeilijkt.
 • Het spelen is toegelaten.
 • Parkeren in de voetgangerszones is verboden.
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?