Aanvraag van een rijbewijs

Wat? 

Het Europees rijbewijs is geldig in alle landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Het is ook geldig in de landen buiten de EER die het Belgisch rijbewijs erkennen. Het is tien jaar geldig.

Voorwaarden: 

Hoe haal je je rijbewijs? 

 • Je moet eerst een rijopleiding volgen. Je kan kiezen uit een vrije opleiding met een voorlopig rijbewijs of een opleiding in een rijschool. In sommige gevallen is een opleiding in een rijschool verplicht.
 • Daarna moet je slagen voor een theoretisch en een praktisch examen.
Hoe? 
 • Kom langs bij de dienst Burgerzaken.
 • Een rijbewijs kan 4werkdagen na de aanvraag afgehaald worden.  Je hebt drie maanden om jouw rijbewijs op te halen. Daarna wordt het rijbewijs vernietigd. 

Wanneer je niet zelf het rijbewijs kan komen afhalen is het mogelijk om een volmacht te geven aan een andere persoon.  Het volmachtformulier vind je hier terug. Bij het afhalen van het rijbewijs is het noodzakelijk dat de persoon die het rijbewijs afhaalt steeds zijn of haar identiteitskaart kan voorleggen. 

Wat meebrengen? 

Eerste aanvraag

 • Jouw identiteitskaart.
 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat het examencentrum heeft afgeleverd.
 • Voor de categorieën AM, A1, A2, A: een getuigschrift van onderricht dat de rijschool heeft afgeleverd.
 • Voor de categorieën C en D: eventueel het attest van vakbekwaamheid en een medisch attest.
 • Een pasfoto als de foto op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is.

Nieuw rijbewijs na doktersonderzoek of verandering rijbewijscategorie:

 • Jouw identiteitskaart.
 • Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier dat het examencentrum heeft afgeleverd. Na een medisch onderzoek ontvang je het aanvraagformulier bij de dienst Burgerzaken. 
 • Voor de categorieën AM, A1, A2, A: een getuigschrift van onderricht dat de rijschool heeft afgeleverd.
 • Een rijgeschiktheidsattest (voor categorieën C en/of D dat de arbeidsgeneesheer heeft afgeleverd).
 • Een pasfoto als de foto op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is.

Verloren of gestolen

Heb je jouw rijbewijs verloren of is het gestolen? Doe onmiddellijk aangifte bij het dichtstbijzijnde politiebureau of bij jouw lokale politie. Bij verlies of diefstal in het buitenland doe je ter plaatse aangifte, maar je moet ook aangifte doen bij een Belgische politiedienst.

Met het attest van verlies dat je ontvangt, kan je een nieuw rijbewijs aanvragen.  Bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs moet je volgende zaken meebrengen:

 • Jouw identiteitskaart.
 • Het attest van verlies/diefstal dat de politie heeft afgeleverd.
 • Een pasfoto als de foto op jouw identiteitskaart niet meer gelijkend is.

Attest van verlies vervangt jouw rijbewijs niet. Voor je een voertuig bestuurt, moet je in het bezit zijn van het rijbewijs. 


Afhalen rijbewijs

Het rijbewijs wordt persoonlijk afgeleverd of aan een derde persoon die in het bezit is van een volmacht en van de identiteitskaart van de aanvrager. 

Je hebt drie maanden om jouw rijbewijs op te halen. Na deze drie maanden wordt het rijbewijs vernietigd. Hierin volgen we de richtlijnen van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit. 

Prijs? 

Gratis

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?