Elk Telt – Subsidies welzijnsbeleid

Wat? 

Elk Telt stimuleert een innovatieve projectmatige aanpak en resultaatsgerichte samenwerking op het grondgebied van Roeselare.

Projectsubsidie Elk Telt

Deze subsidie biedt ondersteuning aan sociale projecten die gelijke kansen bevorderen in Roeselare, op vlak van opvoeding, onderwijs, werken, wonen, vrije tijd en sociale relaties, gezondheid en inkomen. Deze sociale projecten komen tegemoet aan noden en behoeften van mensen in maatschappelijk kwetsbare posities in Roeselare.

Afhankelijk van je vraag kun je 3 verschillende vormen van ondersteuning aanvragen:

  1. Ondersteuning voor het inkopen van procesbegeleiding: om je team te versterken in het omgaan met mensen in maatschappelijk kwetsbare posities.
  2. Een subsidie voor de ontwikkeling van een nieuwe aanpak binnen je organisatie: subsidie met personeelsinzet, voor maximum 28 maanden.
  3. Een kleinschalige projectsubsidie: een eenmalige toelage van maximum € 4.000, geen personeelsinzet, voor maximum 16 maanden.

Een project indienen

Organisaties, scholen, verenigingen of samenwerkingsverbanden kunnen de subsidie aanvragen als

Tijdens een publiek netwerkmoment ‘elk advies telt’, kunnen de deelnemers advies geven over het project.

  • Indieners krijgen er de kans om hun project kort toe te lichten.
  • Alle deelnemers aan het netwerkmoment formuleren een advies op basis van de afweging van de criteria zoals omschreven in dit reglement.

Overzicht van de goedgekeurde projecten 2022

Welzijn

Onderwijs

Werk

Voorwaarden: 

Organisaties, scholen, verenigingen of samenwerkingsverbanden kunnen de subsidie aanvragen als

 

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?