Geurnet

Wat? 

Geurnet Rumbeke

Ondanks de jarenlange volgehouden inspanningen van zowel de buurt (bedrijven en bewoners) en de politie- en handhavingsdiensten, blijft er regelmatig geurhinder voorkomen rond de industriezone in Rumbeke. Om die reden beslisten de Stad Roeselare, het Provinciebestuur, de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) West-Vlaanderen en de West-Vlaamse Intercommunale (WVI) ruim 95.000 euro te investeren in een hoogtechnologisch net van geursensoren.

Het Geurnet Rumbeke is een net van 11 elektronische neuzen in en rond de bedrijvenzone, dat vanaf 2024 minstens 3 jaar lang dag en nacht zal meten. Zo’n elektronische neus neemt veranderingen in de luchtsamenstelling waar en meet ook de wind. De geursensoren worden geplaatst door Qweriu BV die eerder andere geurnetten plaatste.

De bedoeling van het project ‘Geurnet Rumbeke’ is om een beter zicht te krijgen op de geurproblematiek en zo de juiste oorzaak in kaart te brengen. 

Meldingsapp STINX

Met de app STINX kunnen buurtbewoners helpen om het geurnet nóg effectiever te maken. Dat doe je door door de geurhinder onmiddellijk te signaleren via de app op het moment dat het zich voordoet. Alle binnenkomende meldingen worden mee verwerkt. 

Je kan de app downloaden via Google Play Store of Apple App Store voor smartphone of tablet.

 • Ga naar je App of Play Store en installeer STINX op je smartphone.
 • Maak een eigen account aan.
 • Link jouw account aan ‘Geurnet Rumbeke’: hiervoor moet je, eens je account is aangemaakt, deze QR-code scannen:

Ben je niet zo handig met digitale technologie? De Stad Roeselare biedt samen het haar partners ondersteuning. Voor hulp kan je terecht in 1 van de digipunten.

Meld geur in 3 stappen

 1. Kies een geur: begin met het selecteren van het type geur dat in de lucht hangt. Kies uit 5 verschillende categorieën om het beste te beschrijven wat je ervaart. Past geen enkele categorie? Kies dan voor 'Anders' en beschrijf kort de geur.
 2. Beoordeel de intensiteit: hoe sterk is de geur? Beoordeel de intensiteit op een schaal van 0 tot 10 om de ernst van de overlast vast te leggen.
 3. Rapporteer en volg: Dien je geurrapport in met slechts 1 klik. Kies ervoor om na 15 minuten een herinnering te ontvangen om eventuele veranderingen te melden, wat ons helpt bij het volgen van de voortgang van de geur.

Geurnet Rumbeke als extra hulpmiddel

Geurnet Rumbeke komt er als extra hulpmiddel, bovenop de andere mogelijkheden om de hinder aan te kaarten. Het is nog steeds mogelijk een klacht in te dienen of melding te doen bij de Stad Roeselare, de politie en/of de Vlaamse Omgevingsinspectie. Daarnaast hebben de verschillende bedrijven ook zélf een meldpunt. Ze kunnen dan onmiddellijk zelf op zoek gaan in het bedrijf.

Belangrijk is dat je bij een melding zeker doorgeeft waar en wanneer je hinder hebt of had. Zonder die gegevens is het heel moeilijk de oorzaak van de hinder te achterhalen.

Opgelet: bij ernstige situaties (bv. gasgeur, brand, … ) moet je naar de hulpdiensten bellen op het nummer 112. De app voorziet geen automatische verwittiging naar de hulpdiensten.   

Een klacht of melding kan ten aanzien van 

 • Dienst Milieuvergunningen, Delaerestraat 41, 8800 Roeselare – milieuvergunningen [at] roeselare.be 

 • Meldpunt 1788, De Munt 8, 8800 Roeselare – 1788 [at] roeselare.be  

 • Omgevingsinspectie West-Vlaanderen, Koning Albert I-laan ½ bus 73, 8200 Brugge – omgevingsinspectie.wvl [at] vlaanderen.be  

 • Politiezone RIHO, Kwadestraat 159, 8800 Roeselare – Bel 101 
   

Opgelet: bij ernstige situaties (bv. gasgeur, brand, … ) moet je naar de hulpdiensten bellen op het nummer 112. De app voorziet geen automatische verwittiging naar de hulpdiensten.    

Historiek

De geschiedenis van de industriezone in Rumbeke gaat al terug tot de jaren ‘60. In de jaren ’90 werd een deel van de industriezone bevestigd als bedrijventerrein voor milieuhinderende industrie. Sindsdien kwamen er bedrijven bij en breidden de bestaande bedrijven uit. Zo werd het bedrijventerrein langzaam maar zeker ingevuld. 

Omstreeks 2010-2011 werd er geurhinder in Rumbeke vastgesteld. De Stad Roeselare, de Provincie West-Vlaanderen en de Vlaamse milieu-inspectie konden die hinder na 2 jaar drastisch verminderen met gerichte maatregelen. 

Er zijn vijf bedrijven die geurhinder kunnen veroorzaken. In hun toegekende vergunning is bepaald dat zij de nodige maatregelen moeten treffen om de hinder te beperken. Zo moeten ze een geurnorm halen en iedere drie jaar laten nakijken of ze er nog aan voldoen. Daarvoor moeten de bedrijven een erkende deskundige aanstellen. Op vandaag kon een zesde bedrijf niet aan die voorwaarden voldoen waardoor deze onderneming gestopt is met zijn activiteiten.

Ondanks deze maatregelen kwam eind 2020 de geurhinder terug. Opnieuw waren er controles en werden de voorwaarden in de vergunningen verscherpt. Daarnaast investeerden de bedrijven om de hinder tegen te gaan.

Toch blijft de geurhinder zich periodiek voordoen. Tal van elementen maken dat het op vandaag erg moeilijk is om de juiste oorzaak te vinden. Zo is de hinder op sommige momenten van korte duur en speelt uiteraard ook de wind hier een belangrijke rol.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?