Afkoppelen van afval- en regenwater of aanleg gescheiden stelsel

Wat? 

Bij elke nieuwbouw en bij elke grondige verbouwing is de aanleg van een gescheiden stelsel op privaat domein verplicht. Daarbij wordt DWA (= huishoudelijk afvalwater) en RWA (= regenwater) volledig gescheiden afgevoerd tot aan het openbaar domein. Als de bodem het toelaat, is ook infiltratie van het (overtolllige) regenwater mogelijk. Dan wordt enkel regenwater afgevoerd naar de riool.

Ook wanneer er een gescheiden riolering in het openbaar domein wordt aangelegd, moet bij alle gebouwen gelegen langsheen het project, het regenwater worden afgekoppeld van het afvalwater.

Hoe? 

Waar reeds een gescheiden riolering op het openbaar domein werd aangelegd, wordt de private DWA-afvoer op de DWA-wachtleiding en de RWA-afvoer op de RWA-wachtleiding aangesloten.

Waar geen gescheiden riolering op het openbaar domein ligt, wordt de private DWA-afvoer aangesloten op de bestaande huisaansluiting of op de openbare riolering. De private RWA-afvoer wordt voorlopig ter hoogte van de rooilijn aangesloten op de bestaande huisaansluiting. Voor de RWA-afvoer wordt een wachtleiding voorzien tot aan het openbaar domein. Deze wachtleiding wordt voorlopig kortgesloten.

Het is verplicht om zowel op de RWA-afvoer als op de DWA-afvoer een controleputje te voorzien tegen de rooilijn.

De afkoppelingswerken op private grond mogen worden uitgevoerd door de eigenaar zelf of door een aannemer die hij zelf aanstelt.

Na de werken moet het gescheiden rioolstelsel gekeurd worden door een onafhankelijke erkende keurder, zie verplichte keuring van uw privériolering voor afvoer van afval- en regenwater.

Stad Roeselare komt voor een deel tussen in de kosten voor het realiseren van deze afkoppelingswerken, zie premie afkoppeling afval- en regenwater.

Uitzonderingen: 

Het afkoppelen van regenwater is niet verplicht wanneer er leidingen onder of door de woning moeten worden gelegd. Meer uitleg vind je in de folder Vlario afval- en regenwater.

Regelgeving: 

De aanleg van een gescheiden stelsel en de afkoppeling van regenwater is wettelijk verplicht (Vlarem II). Elke stad en gemeente is verplicht toe te zien op de opvolging van deze wetgeving. Daarom werd een belastingsreglement afkoppelen regen- en afvalwater ingevoerd.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?