Subsidie plaatsen IBA

Wat? 

Volgens de Vlaamse milieuwetgeving VLAREM moet elke afvalwaterafvoer behandeld worden in:

 • ofwel een rioolwaterzuiveringsinstallatie
 • ofwel een IBA.
   

Een IBA (kort voor “Individuele Behandeling van Afvalwater”) is een installatie die instaat voor het zuiveren van huishoudelijk afvalwater. Dit is een systeem dat wordt gebruikt voor de behandeling van huishoudelijk afvalwater op individuele locaties waar geen aansluiting op het gemeentelijke rioolstelsel mogelijk is. Dit is vooral het geval in landelijke of afgelegen gebieden waar het te duur is om een uitgebreid rioolstelsel aan te leggen.

Een IBA kan verschillende vormen aannemen en kan zich ondergronds en/of bovengronds bevinden. Meestal bestaat een IBA uit een voorzuiveringsgedeelte, beluchtingsgedeelte en nabezinkgedeelte. Er zijn verschillende systemen op de markt die gaan van ondergrondse tanks, kokosbedden, rietvelden, …

Heb ik een individuele zuiveringsinstallatie nodig?

Het zoneringsplan geeft aan of je woning gelegen is in een gebied

 • waar riolering aanwezig is,
 • waar er in de toekomst riolering wordt voorzien,
 • waar je zelf dient in te staan voor de waterzuivering en dus een IBA moet plaatsen.  

Nieuwbouw, herbouw of verbouwing

Er moet een IBA geïnstalleerd worden en in gebruik zijn bij het bewonen van elke nieuwbouw, herbouw en verbouwing 

 • die in individueel te optimaliseren buitengebied ligt volgens het zoneringsplan
 • waarbij in de bouwvergunning een IBA is opgelegd.

Bestaande woningen

Er moet tegen de datum die vermeld staat in het zoneringsplan, een IBA geïnstalleerd worden bij bestaande woningen

 • die in individueel te optimaliseren buitengebied ligt volgens het zoneringsplan
 • waarbij in de bouwvergunning geen IBA is opgelegd.
Voorwaarden: 

Stad Roeselare voorziet een subsidie van 1000 euro voor de installatie van een IBA.

Je kan de subsidie aanvragen als:

Hoe? 

Je hebt verschillende opties om de subsidie aan te vragen:

Als je het formulier op papier hebt ingevuld, kun je het inleveren bij het onthaal van het stadhuis of ingescand verzenden naar 1788 [at] roeselare.be.

Deze documenten moet je bij je aanvraag toevoegen:

 • Scan of kopie van de conforme keuring van de installatie door een erkende keurder
 • Scan of kopie van de factuur van de IBA
 • Scan of kopie van het BENOR-certificaat of VLAMINOR-certificaat indien deze hierover beschikt (niet verplicht)

 

Is je IBA in werking? Dan heb je recht op een vrijstelling van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater. Meer info over deze vrijstelling vind je hier terug.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?