Vrijstelling van de bovengemeentelijke bijdrage voor de zuivering van het afvalwater

Wat? 

Gebruik je leidingwater en zorg je zelf voor de zuivering van jouw afvalwater? Dan kun je een vrijstelling krijgen van de bijdrage voor de zuivering van het afvalwater. Die bijdrage is een onderdeel van jouw jaarlijkse waterfactuur en wordt ook de saneringsbijdrage genoemd.

Gebruik je geen leidingwater? Dan betaal je in de plaats van de saneringsbijdrage, een heffing voor waterverontreiniging aan VMM. Wanneer je zelf zorgt voor de zuivering van jouw afvalwater kan je hiervoor ook een vrijstelling aanvragen.

Voorwaarden: 

Je kunt een vrijstelling krijgen als jouw afvalwater correct gezuiverd wordt met een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). Hiervoor moet de IBA voldoen aan alle voorwaarden zoals opgelegd in het technisch reglement.

Hoe? 

Het attest waarmee beide bovenstaande vrijstellingen kunnen aangevraagd worden is hetzelfde, namelijk de ‘Verklaring van de burgemeester over het gebruik van een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA)'.

Je hebt verschillende opties om de vrijstelling aan te vragen:

Als je het formulier op papier hebt ingevuld, kun je het inleveren bij het onthaal van het stadhuis of ingescand verzenden naar 1788 [at] roeselare.be.

  • Wanneer de aanvraag correct werd ontvangen zal een stadsmedewerker contact opnemen voor een afspraak. Deze zal langskomen om de voorwaarden en het effluent van de IBA te controleren.
  • De gemeente bezorgt het attest aan de bevoegde watermaatschappij. Voor Roeselare is dit De Watergroep. Indien de aanvrager niet aangesloten is op leidingwater stuurt De Watergroep het attest door naar VMM.
  • De verklaring van de burgemeester is maximaal geldig voor 5 jaar, vanaf 1 januari van het jaar waarin deze door de burgemeester werd ondertekend. Indien in tussentijd vastgesteld wordt dat de individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater niet voldoet aan de voorwaarden, kan de verklaring van de burgemeester ingetrokken worden.


Plaatste je recent een IBA? Dan heb je misschien recht op een subsidie. Alle info hierover vind je hier terug.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?