Beleidsontwikkeling Ruimte

Het departement Beleidsontwikkeling van de directie Ruimte staat in voor beleidsvoorbereiding, - advisering en -evaluatie van de thema's mobiliteit, wonen, klimaat, energie, duurzaamheid en ruimtelijke planning.