Waarschuwingsbericht

U moet inloggen om dit formulier te kunnen bekijken.

Aangifte permanente reclameborden

Deze belasting is van toepassing op alle reclameborden met een permanent karakter op het grondgebied van de stad Roeselare.

Welke permanente reclameborden vallen niet onder deze toepassing van deze belasting:

  • De permanente reclameborden, alhoewel zichtbaar vanop de openbare weg, geplaatst op sportterreinen, en gericht naar de plaats van de sportbeoefening.
  • De permanente reclameborden, die uitsluitend worden gebruikt op een bepaalde plaats om aan het publiek de handel of de nijverheid te doen kennen die daar uitgebaat wordt, de merken van de producten die daar verkocht of vervaardigd worden, het beroep dat er uitgeoefend wordt en in het algemeen, de activiteiten die er plaatshebben.
  • De permanente reclameborden, geplaatst door of in samenwerking met de stad.

Je dient deze aangifte uiterlijk op 30 april van het aanslagjaar in te dienen.

Naast de jaarlijkse aangifteplicht, moet spontaan binnen de 30 dagen na wijziging van de belastbare toestand aangifte worden gedaan van:

  • Nieuw aangebrachte communicatiemiddelen
  • Aanpassingen aan bestaande communicatiemiddelen
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?