Aanvraag parkeerplaats voor personen met een handicap

Een inwoner van Roeselare die beschikt over een parkeerkaart voor personen met een handicap en die woont in een blauwe of betalende parkeerzone kan een parkeerplaats voor personen met een handicap aanvragen in de nabijheid van zijn/haar woning.

De persoon moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Daarnaast wordt er een plaatsbezoek gebracht door een medewerker van de dienst Samenleven, die ook het advies van de dienst Mobiliteit en de politie inwint. Een definitieve beslissing over het al dan niet aanleggen van een aangepaste parkeerplaats wordt genomen door het college van burgemeester en schepenen. Een parkeerplaats voor personen met een handicap is nooit persoonlijk. Elke houder van een parkeerkaart mag op zo'n parkeerplaats parkeren.

Straat en huisnummer