Aanvraag tot opname in de sportdatabank

Sportverenigingen uit de sportdatabank worden door de stad zelf verwittigd voor het indienen van een subsidiedossier.

Sportverenigingen uit de sportdatabank ontvangen automatisch de nieuwsbrief sport.

GEGEVENS VAN DE SPORTVERENIGING

Straat en huisnummer

GEGEVENS VOORZITTER EN SECRETARIS

AANTAL LEDEN AANGESLOTEN BIJ JOUW SPORTVERENIGING

AANTAL ACTIVITEITEN VAN JOUW SPORTVERENIGING OP JAARBASIS

Inclusief bestuurders en lesgevers.