Formulier kandidaatstelling kerngroep Cultuurraad

Engagementsverklaring

Er wordt verwacht dat de leden van de kerngroep:
- op regelmatige basis de vergaderingen van de kerngroep bijwonen.
- zich actief inzetten voor het culturele leven in de stad en hun rol als lid van de kerngroep ter harte nemen.
- frequent contacten onderhouden met het brede (socio-)culturele veld.
- de achterban informeren over het cultuurbeleid en de doelstellingen van de Cultuurraad.

Ik wens me kandidaat te stellen voor de Kerngroep Cultuurraad:

Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: jpg jpeg png pdf doc docx.
Vertegenwoordiger van een (socio-)culturele vereniging
Voeg hier jouw motivatie toe.
Individu
Vink aan wat past. Je kan meerdere opties aanduiden.
Voeg hier jouw motivatie toe.