Vergunning niet-commerciële verkopen aanvragen

Dit aanvraagformulier dient niet ingevuld te worden door erkende jeugdverenigingen en door organisaties erkend door de minister van Financiën (cf. art. 7 van het KB van 24 september 2006 betreffende de uitoefening en de organisatie van ambulante activiteiten). Deze organisaties moeten een verklaring indienen ten minste drie werkdagen voor de aanvang van de verkoop.

Straat en huisnummer
Beschrijving met schatting hoeveelheid
Periode mag niet langer dan één jaar zijn
x
Kan ik je helpen?