Slimme Mobiliteitsschakels

Wat? 

De Slimme Mobiliteitsschakels vormen een fijnmazig netwerk van vrijliggende paden die voetgangers en fietsers toelaten om hun bestemming op een veilige en comfortabele manier te bereiken.

De slimme schakels in Roeselare zijn te vinden op www.routeyou.com