Het Lokaal Overlegplatform (LOP)

Wat? 

Inwoners/burgers van Roeselare kunnen bij het LOP terecht voor vragen, betwistingen of klachten naar aanleiding van de inschrijving van hun kind in een school die in Roeselare gelegen is.

Het LOP bemiddelt op verzoek van de ouders wanneer de inschrijving van hun kind wordt geweigerd door de school van hun keuze. Ouders kunnen met een klacht ook rechtstreeks naar de Commissie inzake Leerlingenrechten stappen.

Hoe? 

Contactpersoon:

Johan De Backere
LOP-deskundige - Agentschap voor Onderwijsdiensten
GSM 0473 938 927
E-mail: johan.debackere [at] ond.vlaanderen.be

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?