Nieuw mobiliteitsplan voor Rumbeke

Het verkeer in Rumbeke voor iedereen veiliger en leefbaarder maken. Dat is een grote uitdaging! Daarvoor zijn er de komende jaren enkele aanpassingen nodig.  

Op basis van een grondig verkeersonderzoek (kruispunt- en slangtellingen, herkomst- en bestemmingsonderzoek, ...) en inspraakmomenten met burgerpanels en jeugdverenigingen, zijn verschillende ideeën en oplossingen verder uitgewerkt in een nieuw mobiliteitsplan voor Rumbeke.

Herfstpakket 2022

Deze herfst worden de eerste realistaties zichtbaar. Je leest alles over het herfstpakket in deze flyer.

Verkeersveiligheid, leefbaarheid en leesbaarheid

Iedereen die zich te voet en met de fiets verplaatst, krijgt voluit kansen om dit veiliger te doen. Maar ook de auto en het openbaar vervoer blijven aanwezig in het straatbeeld. De 3 grote pijlers waarop het nieuwe mobiliteitsplan steunt zijn verkeersveiligheid, leefbaarheid en leesbaarheid. Dit realiseren we in het nieuwe mobiliteitsplan.

Uitgebreide zone 30

In centrum Rumbeke en in de schoolomgevingen rijd je al maximum 30 km./u. Deze maatregel wordt nu over een ruim gebied doorgetrokken tot in de woonwijken. Dit is een erg belangrijke beslissing voor meer verkeersveiligheid. De voordelen van 30 km./u. ten opzichte van 50 km./u. zijn onmiskenbaar:

  • minder ernstige ongevallen
  • rustigere buurt
  • veel kleinere kans op verwondingen bij ongevallen
     

Op de bredere ontsluitingsassen, die het verkeer van en naar de wijken en het centrum van Rumbeke verzamelen, blijft er 50 km./uur gelden.

De invoering van de zone 30 zal in 2 stappen gebeuren. In de loop van 2023 wijzigt de situatie in het centrum van Rumbeke, in 2024 zal de verandering ook merkbaar zijn in de woonwijken.

15-tal fietsstraten

Er komen een 15-tal nieuwe fietsstraten. Zo bouwt de Stad resoluut verder aan haar Velodroom #VANRSL. In het centrum van Rumbeke vormt het netwerk van fietsstraten een echte fietszone. Daar gelden dezelfde regels als in een fietsstraat: de auto is er nog steeds welkom aan 30 km./uur, maar blijft achter de fiets. 

In de loop van 2023 worden al enkele fietsstraten ingericht met extra markeringen en verkeersborden. Daar waar bijvoorbeeld ook een versmalling nodig is of een herschikking van parkeerplaatsen, wordt de timing nog verder in detail afgestemd.

Naast het netwerk met de fietsstraten wordt de veiligheid en plaats van de fietser ook verbeterd en verduidelijkt met fietsmaatregelen (fietspaden en fietssuggestiestroken) langs de ontsluitingsassen.

Circulatiewijzigingen

In een aantal straten verandert de rijrichting. Door te werken met circulatielussen, verdwijnen er enkele chaotische situaties aan kruispunten in het centrum. Het autoverkeer volgt in de toekomst zoveel mogelijk de hoofdassen. Op die manier raast er minder zwaar verkeer door de woonwijken. Doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer worden uit elkaar gehaald en volgen elk een andere route.

Bijkomende accenten

Geen fietsstraat in de Guido Gezellelaan. De Stad volgt daarmee de reacties van inwoners tijdens de infomarkt, die pleitten om het bestaande fietspad naast de spoorweg te kunnen blijven gebruiken. Wel komt er meer ruimte op deze populaire fietssnelweg, uiteraard met behoud van de waardevolle bomen. Aan het kruispunt met de Veldstraat zullen fietsers altijd voorrang hebben én meer plaats krijgen doordat er een stukje eenrichting komt voor wagens. Zo kunnen we hier ook de straat verder vergroenen.

Voorlopig komen er geen schoolstraten in Rumbeke. Vanuit de schooldirecties is er geen vraag naar. Dit verandert uiteraard niets aan de inspanningen van de Stad om, waar nodig, aanpassingen te doen om het veiliger te maken voor jonge voetgangers en fietsers.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?