Aanpak voorbesprekingen bouwprojecten loont

27 Februari 2024

Roeselare zet sterk in op voorafgaand overleg voor grotere bouwprojecten, een aanpak die zijn vruchten afwerpt. De Stad zet daarvoor voldoende medewerkers in om voorbesprekingen over verschillende domeinen (stedenbouw, milieu, water, mobiliteit, groen, economie, wonen, … ) te leiden. Investering in kwalitatieve voorbesprekingen blijkt tijdswinst op te leveren in de latere formele procedures, waardoor deze vlotter verlopen.

Dossiers kwaliteitskamer 2023 
In 2023 zijn 15 projecten besproken tijdens 9 zittingen van de kwaliteitskamer, een multidisciplinair team van vier externe experts die de kwaliteit van stadsontwikkelings- en vernieuwingsprojecten beoordelen en begeleiden. Een deel van deze dossiers is inmiddels ingediend via een omgevingsvergunningsaanvraag.  

Doorlooptijd in Roeselare hoort tot beste van de centrumsteden 
Na een grondige ontvankelijkheids- en volledigheidscheck kan een omgevingsvergunningsaanvraag formeel opstarten. In vergelijking met de andere centrumsteden hebben we in Roeselare de snelste doorlooptijden voor omgevingsvergunningen. Enkel Oostende en Gent gaan ons nipt voor.   

Omgevingsvergunningsaanvragen 2023 
In 2023 zijn 807 omgevingsvergunningsaanvragen ingediend, zowel stedenbouwkundige als milieudossiers. Dat aantal is vergelijkbaar met het jaar 2022. Wel daalde het aantal vergunde nieuwbouwwoningen (van 250 naar 156) en nieuwe appartementen (van 258 naar 102), terwijl het aantal vergunde verbouwingen aan woningen (van 120 naar 169) toenam. De golf aan nieuwe appartementen neemt al een tijdje af en die tendens lijkt zich verder te zetten.  

Beroepen  
In 2023 werden 35 beroepen ingediend tegen omgevingsvergunningsaanvragen.  

Meer visie, weinig impact op doorlooptijden 
Interne visies van de afgelopen jaren werken nu door in de omgevingsvergunningsaanvragen. Deze visies zullen worden geïntegreerd in de herziening van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening in 2024, met focus op duurzame mobiliteit, klimaatadaptatie, water, duurzaamheid en collectiviteit.  Ondanks een besluitvorming die meer gestuurd wordt door visie, heeft dit tot nu toe beperkte impact gehad op de doorlooptijden van de omgevingsvergunningen. Het streven blijft om deze doorlooptijden zo kort mogelijk te houden.  

 

  • bouwplannen op tafel met handen die zaken aanduiden
Toon vergrote weergave in een popup (bouwplannen op tafel met handen die zaken aanduiden )
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?