Archeologen brengen verleden van Roeselare aan het licht op site van stadhuis

22 april 2022

Van dinsdag 19 april tot 6 mei onderzoeken archeologen het terrein van het stadhuis in Roeselare. Nu de sloop grotendeels afgerond is, grijpt de Stad de kans om de site te bestuderen en documenteren om zo een bijzondere inkijk te krijgen in het leven van de Roeselarenaar door de eeuwen heen.

De verouderde gebouwen van het stadhuis van Roeselare zijn gesloopt omdat er op deze plaats een nieuw, duurzaam stadhuis wordt gebouwd. Momenteel blijven het historische stadhuis en belfort, en de gevels van erfgoedpanden in de Zuidstraat statig overeind. Voorafgaand aan de bouw van het nieuwe stadhuis vindt het archeologisch bodemonderzoek plaats.

Onderzoek maakt de geschiedenis van Roeselare tastbaar

Zoals voorzien vanaf de start van het stadhuisproject zullen archeologen van Monument Vandekerckhove in samenwerking met de intergemeentelijke onroerend erfgoeddienst RADAR van dinsdag 19 april tot vrijdag 6 mei opgravingen uitvoeren om de aanwezige restanten uit het verleden te bestuderen en te documenteren. In de 1800 m³ hopen ze dat vondsten als aardewerk, dierlijk bot, organische resten en bouwmateriaal ons informeren over het dagelijks leven van de Roeselarenaars doorheen de tijd: hoe ze aan de kost geraakten, wat ze aten, hoe ze woonden, enz. Zo kunnen we – in combinatie met ander bronnenmateriaal – het verleden van de centrumstad reconstrueren. De archeologen verwachten van enkele interessante vondsten te doen. De resultaten worden in kaart gebracht en gebundeld.

Stad Roeselare bouwt aan een nieuw stadhuis. Daarvoor trekt de Stad volop de erfgoedkaart: niet alleen worden het historische stadhuis en belfort aan de Grote Markt in ere hersteld, gerestaureerd en geïntegreerd in de nieuwbouw. Enkele erfgoedgevels in de Zuidstraat worden bewaard om deel uit te maken van het nieuwe stadhuis. De komende weken valt bovendien ondergronds heel wat te ontdekken. Je kan de archeologen aan het werk zien tot en met 6 mei. Aan de Zuidstraat en aan de Botermarkt zie je via werfdoeken met kijkgaten de archeologen aan het werk.

Hou zeker www.roeselare.be/stadhuisvanrsl en www.midwest.be/opgraving-stadhuis-roeselare in de gaten voor het laatste nieuws over de opgravingen.

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?