Bergmolenbos wordt toegankelijker met meer natuurbeleving

11 september 2018

 

Stad Roeselare en het Agentschap voor Natuur en Bos gaan van start met de aanleg van een wandellus in het Bergmolenbos. De aanleg is een nieuwe stap in de uitbouw van het stadsrandbos tot een aantrekkelijk en toegankelijk recreatiegebied.

Ten zuiden van de stad is het Bergmolenbos nog in volle ontwikkeling. Stad en ANB willen dit relatief jonge stadsrandbos uitbouwen tot een ecologisch, recreatief en gevarieerd gebied voor de Roeselaarse bevolking.

Dit najaar wordt een wandellus van bijna 3 km aangelegd. In het centrale deel van het project wordt één poel vergroot en twee nieuwe poelen gegraven. De uitgegraven grond dient om de bermen en paden op te hogen tot droge toegankelijke wandelwegen. De greppels en grachten langs de paden, houden onze voeten droog, maar bieden een waardevolle habitat voor allerlei dieren en planten.

Het wandelpad in het Bergmolenbos creëert een extra mogelijkheid om heerlijk te vertoeven in de natuur dichtbij stedelijk gebied. Begin volgend jaar zal dit project afgerond zijn zodat iedere wandelaar komende lente nog meer kan genieten in en van het Bergmolenbos