Einde captatieverbod door blauwalgen

10 november 2022

Update 10 november 2022

Het captatieverbod op het Kanaal Roeselare-Leie werd opgegeven. Er zijn niet langer blauwalgen aanwezig op het kanaal.

Update 12 oktober 2022

Tijdens de maand september waren er een twintigtal regendagen wat een positief effect had op zowel de waterkwantiteit als de waterkwaliteit in de waterlopen. Daarom wordt het besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op onttrekking van water uit onbevaarbare waterlopen vanaf heden opgeheven.

Het captatieverbod op het Kanaal Roeselare-Leie blijft wel van toepassing omdat daar nog steeds blauwalgen aanwezig zijn.

 

Captatieverbod door droogte (sinds 18 juli 2022)

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in heel wat waterlopen alarmerend gezakt. Daarom vaardigde de gouverneur van de provincie West-Vlaanderen een tijdelijk captatieverbod uit voor heel West-Vlaanderen: 

 • Het is tijdelijk verboden om water te onttrekken uit alle onbevaarbare waterlopen, zoals beken en baangrachten, in heel West-Vlaanderen (en dus ook in Roeselare). Je kan hier het besluit van de gouverneur bekijken.
   

Op deze kaart van de provincie West-Vlaanderen heb je een overzicht van alle punten met captatieverbod.

Waar kan je wel nog water capteren?

Het is wel nog toegestaan om op volgende plaatsen water op te pompen:

 • het vast captatiepunt in de Plasstraat
 • Kanaal Roeselare-Leie (opgelet: melding of vergunning is nodig, en capteren kan momenteel enkel voor sierteelt omwille van de aanwezige blauwalgen.)
   

Mogelijke andere alternatieven in jouw regio kan je vinden op www.waterradar.be

Blauwalgen op Kanaal Roeselare-Leie (sinds 18 juli 2022)

In het Kanaal Roeselare-Leie werden opnieuw blauwalgen vastgesteld. Daarom geldt er ook een beperkt captatieverbod op het bevaarbaar Kanaal:

 • Het is verboden water te capteren uit het Kanaal Roeselare-Leie op het hele grondgebied van Roeselare voor het besproeien van landbouwgewassen en voor drinkwater voor vee.
 • Captatie voor het besproeien van sierteelt is wel nog toegelaten.
 • Waterrecreatie zoals kajakken is nog toegestaan, zolang er geen contact met het water wordt gemaakt.

Wat zijn blauwalgen?

Blauwalgen - of cyanobacteriën - zijn bacteriën die leven in zoet water en die er uitzien als wier. Bij voldoende licht en hoge temperaturen kunnen ze zich explosief vermenigvuldigen. Blauwalgen scheiden giftige stoffen af die schadelijk kunnen zijn voor mens en dier bij contact of inname van het besmette water. Klachten na contact variëren van irritatie van de ogen en luchtwegen tot diarree en braken.

 

 • Blauwalgen
Toon vergrote weergave in een popup (Blauwalgen)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?