Huisarts nodig in het weekend: bel eerst voor een afspraak

30 april 2020

Vanaf dit weekend (morgen 1 mei) zullen de huisartsen de wachtpost op een andere manier organiseren.

De huisartsen in de regio zullen dat zo veilig mogelijk aanpakken en daarbij ook op de meest efficiënte manier de zorg aanbieden tijdens de wachtdienst. 

Vanaf  morgen 1 mei zullen de consultaties in de wachtpost te Roeselare dan ook volledig op afspraak georganiseerd worden. Heb je dringende gezondheidsproblemen en wens je een dokter te raadplegen tijdens het weekend of na 19 u., dan neem je hiervoor contact op via 051 24 50 50

Personen met tekenen van luchtweginfectie (koorts, hoesten, niezen, keelpijn of spierpijn) kunnen momenteel terecht in de huisartsen pretriagepost. Hiervoor zal je een afspraak en informatie ontvangen via de persoon die je aan de lijn krijgt. 

Kan je je verplaatsen en vertoon je geen tekenen van een luchtweginfectie (koorts, hoesten, niezen, keelpijn of spierpijn) dan zal je een uur van afspraak in de gewone wachtpost krijgen. Kom dus NIET zonder afspraak naar de wachtpost! Neem steeds eerst telefonisch contact op. 

Gelieve steeds met maximaal 1 niet-zieke begeleider naar de wachtpost te komen en een eigen (stoffen)mondmasker te dragen. 

Op deze manier zorgen wij ervoor dat iedereen op een veilige manier kan onderzocht worden

x
Kan ik je helpen?