Nieuws

 • kerst vanrsl
24 november 2020

Kerst 2020 zal anders zijn, dat staat vast. Covid-19 zorgt ervoor dat kerstmarkt en ijspiste niet kunnen. Kerst #VANRSL wordt daarom niet minder gezellig want wandelen, kijken en genieten, dat kan zeker wel!

24 november 2020

Sinds de invoering van de nultolerantie voor coronaovertredingen stelde de politie van zone RIHO in Roeselare 246 overtredingen op de coronamaatregelen vast.

 • rioleringswerken
25 november 2020

Stad Roeselare werkte de afgelopen decennia aan de uitvoering van het Gemeentelijk Uitvoeringsplan (GUP). Daarin staat welke straten nog rioleringen moeten krijgen. Jaar na jaar worden er projecten afgewerkt waardoor de Stad Roeselare stapsgewijs de verplichte doelstellingen realiseert.

 • archiefboeken
25 november 2020

Met de goedkeuring door de gemeenteraad van het bestek tot aanstelling van een ontwerper, zet de stad een eerste stap in de richting van een nieuw archiefdepot.

 • boomaanplant bergmolenbos
25 november 2020

Met de actie ‘RSL Boomt’ wil de Stad haar ambitie waarmaken om tegen het eind van de legislatuur 100.000 extra bomen aan te planten in Roeselare. De lat ligt hoog, maar de Stad gelooft erin!

 • Trage wegen
25 november 2020

In Roeselare zijn er heel wat “trage wegen”. Dit zijn fijne doorsteken, steegjes en fietsverbindingen, bospaden en veldwegen. Voornamelijk voetgangers en fietsers zijn er de baas.

25 november 2020

Kwetsbare inwoners uit Roeselare krijgen dankzij een beslissing van de Vlaamse regering in januari 2021 een consumptiebudget van 15 euro per gezinslid in de vorm van Roeselaarse Kadobonnen. Die kunnen ze besteden bij bijna 200 Roeselaarse winkels en horecazaken.

 • online veiling
25 november 2020

De Stad Roeselare ruimt op en verkoopt overtollige en afgeschreven materialen

Stad Roeselare biedt een aantal ongebruikte en afgeschreven materialen openbaar te koop aan. Het gaat onder meer over voertuigen, materieel en meubilair.

24 november 2020

Storten beton

De Koningsstraat zal op woensdag 25 november enkele uren worden afgesloten.

Meer info

20 november 2020

Afbraakwerken 

De werken starten op vrijdag 27 november. In de Henri Horriestraat zal er eenrichtingsverkeer zijn vanaf het kruispunt met de Hendrik Consciencestraat. Doorgaand verkeer blijft mogelijk. 

 • Beeld binnentuin
19 november 2020

In 2024 opent het nieuwe stadhuis van Roeselare. Dit nieuwe stadhuis zal ook meteen het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen zijn, dankzij de hoge duurzaamheidsnormen waaraan het zal voldoen en de keuze voor houtskeletbouw.  

 • Sint houdt gesprek via computer
18 november 2020

Ook in dit bijzonder jaar heeft Sinterklaas gezond en wel zijn intrede gedaan in ons land. Dit konden we afgelopen weekend allemaal thuis in onze eigen bubbel volgen op televisie.

18 november 2020

Als gevolg van het aantreffen van vogelgriep bij wilde vogels in enkele kustgemeenten, zijn er voorzorgsmaatregelen genomen die ook hobbyhouders van pluimvee en andere vogels in heel België betreffen.

 • pleegzorg
17 november 2020

Sinds 2018 is Roeselare een pleegzorggemeente.

17 november 2020

Om het coronavirus het hoofd te bieden zijn er opnieuw strenge maatregelen in het leven geroepen. Deze hebben een ernstige impact op het leven van iedereen. Ook onze verenigingen moeten en willen we zoveel mogelijk bijstaan.

17 november 2020

In totaal werden sinds de nultolerantie een tweetal weken terug door de Politie van zone Riho in Roeselare 192 overtredingen op de coronamaatregelen vastgesteld.

17 november 2020

Aanleg fietsstraat

Om dit te kunnen realiseren wordt een deel van de Vijfwegenstraat heraangelegd. De voetpaden worden helemaal vernieuwd en in klinkers aangelegd.
De werken starten op dinsdag 17 november en duren tot en met vrijdag 4 december. 

17 november 2020

In het kader van de herwaardering van de Godelievewijk, vinden er de komende jaren belangrijke riolerings- en wegeniswerken plaats, onder meer in de Gitsestraat en de Honzebroekstraat.

 • gluurpietje
18 november 2020

Na de succesvolle Berenjacht kunnen de kinderen in deze periode op zoek naar gluurpietjes die zich achter Roeselaarse ramen verstoppen.

Hoe kan je deelnemen?

16 november 2020

Asfalteringswerken 

De straat zal vanaf maandag 23 november tot en met vrijdag 27 november volledig worden afgesloten. Er is een omleiding voorzien.

Meer info

16 november 2020

Rioleringswerken

De Karabiniersstraat zal vanaf maandag 16 november tot en met maandag 30 november worden afgesloten.

Meer info

 • kaartje mondmaskerplicht in kernwinkelgebied
13 november 2020

Gezien de heropflakkering van de Covid-19 epidemie was het aangewezen om aanvullende lokale maatregelen te nemen zoals voorgeschreven door de federale overheid. Deze maatregelen komen er omdat verdere risico’s kunnen beperkt worden en de verspreiding van Covid-19 kan tegengegaan worden.

12 november 2020

De N36 Rijksweg in Roeselare telde de voorbije maanden ernstige ongevallen met fietsers ter hoogte van het kruispunt met de Koestraat. Om de veiligheid er op korte termijn te verhogen, worden enkele maatregelen uitgevoerd. 

 • KLaslokaal
10 november 2020

Stad Roeselare geeft aan 57 scholen een sensibiliseringspakket met CO-2 meter om de luchtkwaliteit in de lokalen binnen de school aan te pakken.

Pagina's

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?