Roeselare bouwt het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen

19 november 2020

In 2024 opent het nieuwe stadhuis van Roeselare. Dit nieuwe stadhuis zal ook meteen het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen zijn, dankzij de hoge duurzaamheidsnormen waaraan het zal voldoen.  

Het stadhuis van Roeselare ondergaat de komende jaren een make-over. De opvallende architectuur (met de toegangspoort opnieuw aan de Grote Markt) en de integratie van de historische monumenten en erfgoed in het project springen onmiddellijk in het oog. De verouderde gebouwen maken plaats voor een duurzaam en toegankelijk administratief centrum, waarin inwoners, beleid en stadsmedewerkers elkaar ontmoeten. Een nieuwe binnentuin geeft een groene impuls aan het stadshart van Roeselare.

Zicht Grote Markt

copyright © B-Architecten, Bressers en THIRD
Zicht op de ingang op de Grote Markt - Stad Roeselare bouwt op de huidige site het meest duurzame stadhuis van Vlaanderen.

Een toonbeeld van duurzaamheid

Stad Roeselare toont een sterk engagement op vlak van duurzaamheid, klimaat en energie

Dat engagement zit volledig vervat in het toonaangevende stadhuisproject dankzij enkele weloverwogen keuzes. Het bouwteam van B-architecten, Bressers Erfgoed, Arcadis en Arne Deruyter tekenden samen het ontwerp dat in 2024 moet resulteren in een nieuw stadhuis. Bovendien moet het nieuwe stadhuis het BREEAM-duurzaamheidslabel ‘Excellent’ halen.

Burgemeester Kris Declercq: “Duurzaamheid, een gang naar groen, een huwelijk tussen ons rijke patrimonium en nieuwe bouwstijlen: De Roeselarenaar had vooraf duidelijke verwachtingen voor het nieuwe stadhuis. Die verwachtingen hebben we vertaald in innovatieve oplossingen en technieken. Daardoor kunnen we in 2024 een nieuw stadhuis openen. Een thuis voor wie het bezoekt en voor wie er werkt, een huis klaar voor de toekomst en met respect voor het verleden en een huis met een positieve impact op het klimaat.”

Het nieuwe stadhuis beoogt een excellente duurzaamheidsscore

BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) is een internationaal erkende en onafhankelijke methode om de duurzaamheid van een gebouw te meten en beoordelen, gecontroleerd door een externe organisatie. Het BREEAM-label daagt de architecten en de Stad uit om op elk gebied van het bouwproces rekening te houden met de belasting op het milieu en duurzame materialen en technieken te gebruiken.

BREEAM kent aan gebouwen verschillende scores toe: good, very good, excellent tot outstanding. De score van het gebouw wordt bepaald op basis van 10 categorieën, zoals afval, welzijn, energie en materiaalgebruik, transport, vervuiling, gezondheid, …. In elk categorie moeten er punten gescoord worden door middel van duurzame voorzieningen. Roeselare mikt op het excellent-label en zet daar 168 innovatieve acties en oplossingen tegenover, zoals bouwafval beperken, alternatieve transportmiddelen, bufferen en hergebruik van regenwater, circulair materiaalgebruik, bouwen op de bestaande site, afbraakmaterialen hergebruiken, zorgen voor toegankelijkheid, kwaliteit van het binnenklimaat in de gebouw, fietsverkeer bevorderen, slim waterbeheer, … . Het warmtenet van MIROM zal het stadhuis verwarmen en het wordt onderzocht of we met dat net ook in de zomer kunnen koelen.

Duurzaam is niet noodzakelijk synoniem met duur. Deze doordachte aanpak voorkomt veranderingen of late aanpassingen tijdens en na de bouw. Het nieuwe stadhuis zal minder onderhoud, herstellingen en aanpassingswerken vragen. De energiekosten van water, gas en elektriciteit zullen zakken met 70 procent. Bovendien betekent het nieuwe stadhuis een sterke verbetering voor medewerkers en bezoekers dankzij het akoestisch comfort en de kwalitatieve luchtstromen.

Erfgoed en duurzaamheid gaan hand in hand

Duurzaamheid is voor het nieuwe stadhuisproject een vanzelfsprekend uitgangspunt, maar een opwaardering voor het bestaande erfgoed en de monumenten is dat ook.

De ligging van het stadhuis, volwaardig in de kern, vormt een baken in de stad. Dankzij het ontwerp van het bouwteam zal de ingang van het stadhuis weer aan de kant van de Grote Markt komen te liggen. Op die manier ontstaat van daaruit een rechtstreekse verbinding naar het kloppend hart van het Roeselaarse bestuur en de administratie. Ook langs de kanten van de Botermarkt en de Zuidstraat komen gevels met één architecturale identiteit.

We lanceerden in juni al enkele conceptbeelden van het ontwerp. Daaraan kunnen we nu met trots twee beelden toevoegen: het conceptbeeld van de Zuidstraat en het conceptbeeld van de binnentuin.

In beeld: het ontwerp van het stadhuis, zicht vanaf de Zuidstraat

Het bouwteam van het stadhuis had de unieke kans om één coherent bouwblok te ontwikkelen. Daarvoor lagen verschillende scenario’s op tafel. Na een grondige juridische en financiële studie besliste de Stad in samenspraak met de eigenaars om 3 panden aan te kopen (Zuidstraat 9, 11 en 13), waar nu bakkerij Mahieu en frituur ’t Zuid gevestigd zijn. Deze panden maken plaats voor een nieuwbouw met heldere, flexibele open ruimtes, zonder niveauverschillen. Hierdoor worden de looplijnen voor de burger en het personeel duidelijk, en zullen alle ruimtes rolstoegankelijk zijn. De erfgoedpanden in de Zuidstraat 5 en 7 worden behouden en verwerkt in het geheel, zoals het conceptbeeld toont.

Schepen voor stadsontwikkeling Tom Vandenkendelaere: “Als erfgoedstad geven we een voorzet. De Stad behoudt en renoveert het historische stadhuis, belfort en drie waardevolle gevels in de Zuidstraat zodat we het kunnen doorgeven aan de volgende generaties.”

Met een blik op de rijke geschiedenis van het oude stadhuis, het belfort en de omliggende erfgoedpanden is elke bouwkundige ingreep moedig. De Stad kreeg nu de kans om een architecturaal statement neer te zetten met respect voor het verleden en de toekomst. Of je het stadhuis zal bekijken vanop de Botermarkt, de Zuidstraat of de Grote Markt: elke gevel zal kwaliteit uitstralen en moet je uitnodigen om het gebouw binnen te gaan, om van de tuin te genieten of om de architectuur te bewonderen.

Zicht Zuidstraat

copyright © B-Architecten, Bressers en THIRD
Zicht op de Zuidstraat - Stad Roeselare renoveert waardevolle gevels in de Zuidstraat zodat we die kunnen doorgeven aan de volgende generaties

In beeld: verborgen tuin krijgt vorm

De huidige stadshuissite is over de jaren heen een onoverzichtelijk kluwen van verschillende panden geworden. Die verouderde versnippering maakt in 2024 ruimte voor een binnentuin. De groene parel is toegankelijk voor voetgangers via de geborgen ingang van de Zuidstraat. Terwijl het gonst van activiteit rond en in het stadhuis, doet de weelderige en biodiverse binnentuin de bezigheid vergeten.

copyright © Arne Deruyter, B-Architecten, Bressers en THIRD
Zicht op binnentuin - Verouderde panden maken plaats voor een geborgen binnentuin: een verborgen parel in de stad, toegankelijk voor elke Roeselarenaar.

Volgende bouwfase

In maart 2021 verhuizen alle diensten uit het stadhuis tijdelijk naar andere centrale locaties in de Stad. Tijdens de werken blijft de dienstverlening, die sinds de coronamaatregelen op afspraak is, zeker gegarandeerd.  

x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?