Roeselare investeert in nieuw kwalitatief dierenasiel

19 Februari 2024

Voor de bouw van een nieuw dierenasiel heeft de Stad 2020 een nieuwe locatie verworven in de Ieperseweg 120, dichtbij Inagro, met bijhorende grond van 2 hectare.  

Om de site om te vormen tot een kwalitatief dierenasiel, werd de opdracht gegund aan Buro C architecten om een nieuw ontwerp te maken, met aandacht voor alle betrokkenen.   

Diverse gemeenten in de regio worden geconfronteerd met de uitdaging van tijdelijke opvang voor honden en katten. Gezien Roeselare de grootste afnemer is, met het grootste werkingsgebied, heeft de Stad zich geëngageerd om een geschikte locatie te vinden.  In het najaar van 2022 zijn de eerste ontwerpplannen besproken met een klankbordgroep van directe omwonenden en via een bewonersvergadering met de bredere buurt. Feedback, met name over geluid, werd in 2023 grondig onderzocht, inclusief een akoestische studie en de controle daarvan door een tweede studiebureau.   

De architect heeft het ontwerp verder verfijnd, rekening houdend met zowel de behoeften van het dierenasiel als de buurt. Bijzondere aandacht gaat naar maatregelen om eventuele hinder te minimaliseren.  De omgevingsvergunning zal ingediend worden voor de zomer van 2024 om de eerstesteenlegging te laten plaatsvinden in de loop van 2025. 

Dit dossier werd toegelicht en voorgelegd ter bespreking op de Commissie Ruimte van 19 februari 2024.

  • Render van vooraanzicht van het nieuwe dierenasiel
Toon vergrote weergave in een popup (Render van vooraanzicht van het nieuwe dierenasiel)
x
Kan ik je helpen?
Bertje, chatbot van Roeselare. Kan ik je ergens mee helpen?