Nieuws: Verkeer en mobiliteit

Nieuws: Verkeer en mobiliteit

Alle nieuws

Eind vorig jaar planden we een onderbreking in de Maria’s-Lindestraat, tussen de Kaasterstraat en Koestraat, voor gemotoriseerde voertuigen. Deze onderbreking was een van de mobiliteitsoplossingen om het sluipverkeer in de aanpalende woonwijken tegen te gaan.

De stakingsactie van vandaag levert weinig hinder op bij de stadsdiensten:

Update winterdienst 1 februari 2019 - 14.04 uur

De Spiraalbrug werd opnieuw open gesteld voor gebruik. 

Strooiactiviteiten 31 januari - 1 februari 2019

Er wordt opnieuw sneeuw verwacht en dus gaan onze strooidiensten deze nacht weer op pad. 

Als jij je afvraagt waarom de stad jouw straat niet strooit, terwijl we dat wel doen in andere straten, dan is dat een gevolg van het strooiplan. Met dat plan maken we de wegen en fietspaden zo snel en efficiënt mogelijk ijs- en sneeuwvrij aan de hand van een weldoordachte aanpak.

Belangrijk nieuws voor de inwoners van Roeselare waar er vandaag afvalophaling is. Door de extra sneeuw die afgelopen nacht viel, is de ophaling verstoord. De afvalophalers zijn deze ochtend wel uitgereden en doen wat ze kunnen.

Opgelet! De verkeerslichten op het kruispunt Veldstraat - Koning Albert I-laan zijn defect gedurende het weekend. Gelieve er rekening mee te houden dat de verkeersborden gelden. 

Aquafin start in het voorjaar van 2019 met het project 'Moorslede Noord' Dit project bestaat uit het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel en het plaatsen van een collector.