Nieuws: Wonen en (ver)bouwen

Nieuws: Wonen en (ver)bouwen

Alle nieuws

Stad Roeselare werd verrast door het feit dat het Vlaamse gewest in hoofde van de gewestelijke omgevingsvergunningambtenaar op 22 oktober 2019 een omgevingsvergunning toekende aan ASTRID tot de bouw van een pyloon voorzien in de Kortewagenstraat te Roeselare.

x
Kan ik je helpen?