Nieuws: Wonen en (ver)bouwen

Nieuws: Wonen en (ver)bouwen

Alle nieuws

Op maandag 5 februari start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van het 3A-knooppunt op de N36 in Roeselare. De werken zullen in vier verschillende fases verlopen.

De eerste fase (van 5 februari tot vermoedelijk eind mei) omvat twee deelfases die tegelijk opstarten:

Om het wonen, winkelen en wandelen in Roeselare nog aangenamer te maken, investeert het stadsbestuur in de heraanleg van de pleinen in het centrum. Ook het de Coninckplein wordt vanaf 1 februari onder handen genomen.

De Stad Roeselare ondersteunt Globaal Kabaal, een begeleidingstraject vanuit de Jeugddienst Globelink en Ecolife vzw waarin jongeren worden gestimuleerd om na te denken over hoe de stad kan evolueren naar een duurzame stad.

Stad Roeselare heeft beslist om kandidaat(ver)bouwers een renteloze energielening aan te bieden. Met deze beslissing wil Roeselare haar burgers aanmoedigen om te investeren in energiemaatregelen en hernieuwbare energiebronnen.

Elk Telt wil innovatieve projecten subsidiëren binnen de Stad Roeselare om zo de kansen voor alle inwoners te verhogen en er voor te zorgen dat ieder individu binnen onze stad meetelt.