Nieuws: (Ver)bouwen

Nieuws: (Ver)bouwen

Alle nieuws

Luchtkwaliteit is hot deze dagen. Vorige zaterdag werden in de Standaard de resultaten gepubliceerd van CurieuzeNeuzen Vlaanderen, het grootste burgeronderzoek naar luchtkwaliteit ooit.

De stad heeft de voorbije jaren sterk ingezet op openbaar groen. Naast de aanleg van nieuwe groene zones en het vergroenen van sterk verharde locaties in de stad, vindt Roeselare het noodzakelijk om ook de bestaande groenzones en parken een flinke opfrisbeurt te geven.

Het OCMW Roeselare verkoopt, in samenwerking met het sociaal verhuurkantoor, een aantal woningen met renovatieverplichting. Het gaat over drie rijwoningen, één garage en één appartement in Roeselare. De woningen kunnen elk apart of meerdere samen aangekocht worden.