Nieuws: Vrijwilligerswerk

Nieuws: Vrijwilligerswerk

Alle nieuws

  • Achtegelaten hondje

De zomer is daar! Voor velen een fijne tijd waarin we op reis gaan, jammer genoeg ook een tijd waarin steeds weer honden worden achtergelaten. Maar soms zijn het ook de honden zelf die eens op pad willen... 

West-Vlaanderens Mooiste is op zoek naar meesterkrachten die het fietsteam naar de top leiden!

Tegenwoordig kan je per kalenderjaar tot € 6.000 bijverdienen zonder belastingen of sociale bijdragen te betalen.

Om de zes jaar kiest de Stedelijke Raad voor Cultuurbeleid haar nieuw bestuur, bestaande uit 15 leden. Daarnaast duidt de Raad haar leden aan voor de Algemene Vergadering van CC De Spil.

Op woensdagnamiddag 5 juni is er in het Welzijnshuis een open netwerkmoment waarbij de verschillende projecten die een aanvraag hebben ingediend in het kader van de subsidielijn Elk Telt besproken. Iedere geïnteresseerde kan aansluiten bij dit moment. 

Stad Roeselare lanceert de nieuwe website www.stadsarchiefroeselare.be. Hierdoor kan je het rijke Roeselaarse archief van thuis uit doorzoeken en hoef je je niet langer te verplaatsen om de archiefstukken te raadplegen.