Nieuws: Ondernemers

Nieuws: Ondernemers

Alle nieuws

Het islamitisch offerfeest vindt dit jaar plaats rond 21/22/23 augustus.

Vorige zondag sloot het Spillebad definitief de deuren en daarmee ook een hoofdstuk af van de Roeselaarse geschiedenis. Water is een kostbaar goed. Stad Roeselare wou dan ook iets nuttigs doen met het water en bekeek de laatste dagen de verschillende mogelijkheden.

Alle stadsdiensten, zijn gesloten op woensdag 15 augustus (O.L.V.-Hemelvaart).

Het Spillebad sloot definitief zijn deuren op zondag 5 augustus. Op 27 augustus opent het nieuwe zwembad Sportoase Schiervelde zijn deuren.  

Vlaanderen is nu al enkele weken in de ban van extreem droog weer. In West-Vlaanderen is er daardoor al enige tijd een oppompverbod voor alle onbevaarbare waterlopen.

Er zijn blauwalgen aanwezig in het kanaal Roeselare-Leie. Dat meldt De Vlaamse Waterweg nv. Contact met of inname van besmet water kan schadelijk zijn voor mens, dier en gewas. Daarom mag er niet langer water genomen worden voor besproeiing van gewassen of als drinkwater voor vee.

Om het culturele leven in Roeselare aan te moedigen, reikt het stadsbestuur jaarlijks een Cultuurtrofee en Eretekens voor Cultuurverdienste uit

De Autovrije Zondag op 16 september vormt in Vlaanderen de hoogdag van de Week van de Mobiliteit. Duurzame mobiliteit is het centrale thema. Autoluwe pleinen en straten in de stad geven fietsers, wandelaars en spelende kinderen extra ademruimte. 

De campagne ‘Fietstoerisme in Harmonie’, ontstaan in 2010, heeft als doel de veiligheid van het fiets- en wielertoerisme langs West-Vlaamse wegen te stimuleren en tegelijk de onderlinge verstandhouding tussen fietsers en andere weggebruikers te verhogen.