Nieuws: Ondernemers

Nieuws: Ondernemers

Alle nieuws

Vandaag is de informatiedrempel voor fijn stof overschreden in Vlaanderen.

Dat wil zeggen dat de metingen voor fijn stof hoger zijn dan de Europese norm en er verwacht wordt dat ze nog enige tijd zo zullen blijven.

Een stad waarin niets anders dan schone energie gebruikt wordt: zon, wind, aardwarmte, biomassa, …   In theorie kan het, maar hoe zit het met de praktijk? Hoe pas je nieuwe energieoplossingen toe in bestaande gebouwen, systemen en de levens van mensen?

Op dinsdag 6 februari 2018 bracht de burgemeester samen met de dienst Economie een bezoek aan Ameel Candy World. Een bedrijf om van te snoepen!

Op maandag 5 februari start het Agentschap Wegen en Verkeer met de herinrichting van het 3A-knooppunt op de N36 in Roeselare. De werken zullen in vier verschillende fases verlopen.

De eerste fase (van 5 februari tot vermoedelijk eind mei) omvat twee deelfases die tegelijk opstarten: