Nieuws: Verenigingen en clubs

Nieuws: Verenigingen en clubs

Alle nieuws

Op maandag 27 juli jl. formuleerde de Nationale Veiligheidsraad een reeks aanvullende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Op basis van de evolutie van de epidemiologische situatie is een tweeledige strategie uitgewerkt, die een nationaal en lokaal besluitvormingssysteem vereist.

  • zone mondmaskerverplichting

In Roeselare worden de cijfers van het aantal besmettingen door het coronavirus nauwkeurig gemonitored door de Veiligheidscel van de Stad. Net zoals overal elders in het land, is er ook in onze stad een lichte stijging merkbaar. Daarom neemt de stad extra maatregelen.

  • Veilig shoppen in RSL

Geen verlofperiode voor het coronavirus. In het ganse land is er een heropflakkering van het aantal besmette personen waarneembaar. De cijfers van het aantal besmettingen in Roeselare worden reeds sinds vorige week nauwkeurig gemonitored door de veiligheidscel van de Stad.

  • speelplein Dumont Wyckhuyse

Voor elk kind een speelelement in een straal van 400 meter? Roeselare is goed op weg om haar ambitie waar te maken! Jaarlijks wordt in Roeselare een planning opgemaakt om enerzijds de structurele speelruimte te renoveren en anderzijds nieuwe speelruimte aan te leggen.

x
Kan ik je helpen?