Nieuws: Ondernemers | Subsidies en voordelen

Nieuws: Ondernemers | Subsidies en voordelen

Alle nieuws

De coronamaatregelen treffen het Roeselaarse aanbod in vrije tijd voor onze burgers enorm. Maar het weerhoudt onze stad er niet van om hier creatief mee om te springen.

Leef maatregelen na in zonnig weekend

Komend weekend lokt het zonnetje … Maar wees op je hoede. Want de coronamaatregelen blijven van kracht, ook tijdens het fietsen en het wandelen.

Burgemeester Kris Declercq:

De coronamaatregelen zijn een uitdaging voor iedereen. Dat geldt zeker ook voor de vele handelaars en horeca #VANRSL. Roeselare helpt ook haar handelaars en horeca #VANRSL en doet een warme oproep aan de bevolking om in Roeselare te kopen!

Kinderopvang tijdens de paasvakantie

De paasvakantie is in aantocht. Heel wat kinderen waarvan de ouders een job uitoefenen in een cruciale sector moeten wel nog opgevangen worden en dit terwijl alle kampjes en gelijkaardige initiatieven geannuleerd zijn.

Deze morgen kwam de Task Force Roeselare opnieuw bijeen. 

Voel je je ziek? Bel de huisarts!

Omdat het zo belangrijk is, zowel voor de gezondheid van de patiënt als die van de hulpverleners, herhaalt de Stad nog eens met aandrang de werkwijze voor wie zich ziek voelt.

Deze morgen kwam de Task Force Roeselare opnieuw bijeen. Ook in het weekend werden de nodige afspraken gemaakt en werd de situatie continue opgevolgd.

Krijg je in het weekend symptomen van koorts of luchtwegenproblemen?

  • Bel naar je eigen huisarts
  • of naar de huisarts van wacht via 1733.
     

Ga niet naar een wachtzaal en vermijd contact met anderen.

Vandaag kwam de Taskforce Roeselare opnieuw samen om de stand van zaken op de voet te volgen. De Task Force bestaat uit de burgemeester, het managementteam van de Stad, de dienst Noodplanning, de korpschef van de politie, departement Communicatie en diverse stadsdiensten.

De vraag naar mondmaskers en ander medisch materiaal is enorm groot. Het Stadsbestuur doet een oproep naar haar inwoners: wie thuis professionele mondmaskers liggen heeft, kan deze binnenbrengen op twee locaties in de stad.

Sinds vrijdag 13 maart 2020 middernacht zijn er in ons land een aantal strenge maatregelen van kracht. Het gaat om uitzonderlijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen en de kwetsbaren in onze samenleving te beschermen.

x
Kan ik je helpen?